torn

tornen

tornar

tornarna

Substantiv
botanik
utskott på växt

Synonymer
foron

foronet

(-)(-)
Substantiv
kemi
ett kamferliknande ämne, används som lösningsmedel för cellulosanitrat

torn

tornet

torn

tornen

Substantiv
historia

Synonymer

Synonymer

schack

Synonymer

Vanligast
Torn (mlt: tor(e)n, ytterst av latinets turris) är en hög byggnad eller byggnadsdel, med en relativt liten basyta.

Synonymer

tron

tronen

troner

tronerna

Substantiv
tron
En tron (klassisk grekiska θρόνος (thronos) ’säte’) är den officiella sittplatsen för en regent eller religiös ledare under vissa ceremonier. Ibland refererar ordet abstrakt till kungamakten.

tory

toryn

(-)(-)
Substantiv
politik
  • Engelska
  • Tory [ politik ]

torso

torson

torsoer

torsoerna

Substantiv
torso
Torso (it. torso "bål", "överkropp", ytterst av grek. thyrsos "stam") är människans överkropp, bålen.

Synonymer

tro

tron

(-)(-)
Substantiv
Vanligast
a strong belief in a supernatural power or powers that control human destiny

Synonymer

toto

toton

(-)(-)
Substantiv
kortform av totalisator

tro

tron

(-)(-)
Substantiv
Vanlig religion
religious doctrine

Synonymer

tora

toran

(-)(-)
Substantiv
religion
tora
Visa bild Fotograf: Horsch, Willy
Torah eller Tora, hebr. תּוֹרָה, är en skrift som ingår i Tanach, vilket är den heliga skriften inom judendom och grunden för judisk, messiansk och hebreisk tro.

Toren

Namn

Torun

Namn

Torn

Namn

toon

toons

Substantiv

moron

morons

Substantiv

Synonymer

boron

Substantiv
kemi
a trivalent metalloid element; occurs both in a hard black crystal and in the form of a yellow or brown powder
  • Svenska
  • bor [ kemi ]

Synonymer

toyon

Substantiv
ornamental evergreen treelike shrub of United States Pacific coast having large white flowers and red berrylike fruits; often placed in genus Photinia

Synonymer

Torun

Namn

Toren

Namn

Torn

Namn

torn

Adjektiv

Synonymer

disrupted by the pull of contrary forces
  • "torn by religious dissensions"
  • "torn by conflicting loyalties"
  • "torn between love and hate"