batch

[bætʃ]
(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet batch?

[bætʃ]

Hur används ordet batch

 • "Återkallandet gäller Zilkeye ( batch nr OD1ZE och OH1ZE ) och Microdrops ( batch nr OH1MD )."
 • "Återkallandet gäller Zilkeye ( batch nr OD1ZE och OH1ZE ) och Microdrops ( batch nr OH1MD )."
 • "Partiet är producerat vid anläggning SE 5081 EG ( batch nr 4294 ) och gäller enbart produkter som har produktionsdatum 20180313-14."
 • "– Läkemedelsverket har gått igenom underlaget och ser inget som ger stöd för att avbryta vaccineringen eller suspendera en batch, säger Veronica Arthurson, enhetschef för läkemedelssäkerhet vid Läkemedelsverket."
 • "– Vi vet i dagsläget inte exakt vilken batch det är som folk har blivit smittad av."
 • "Den batch som lämnar destilleriet nu är icke-drickbar."

Vad betyder batch inom data ?

bak, sats, degsats

Översättningar

Engelska

batch

batch
batched
batched
Verb

Översättningar

Vad betyder batch inom generell ?

batch together; assemble or process as a batch

Översättningar

batch

batches
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet batch har 5 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom mat
 • Inom religion
 • Inom byggnadskonst
 • Inom data
allmänt
mat
religion
byggnadskonst
data

Vad betyder batch inom allmänt ?

a collection of things or persons to be handled together

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till batch

Ordet batch inom mat

all the loaves of bread baked at the same time

Översättningar

Möjliga synonymer till batch

Ordet batch inom religion

(often followed by `of') a large number or amount or extent: "a batch of letters"

Översättningar

Synonymer till batch

Möjliga synonymer till batch

Ordet batch inom byggnadskonst

Översättningar

Möjliga synonymer till batch

Ordet batch inom data

Batchfiler är filer som beskriver jobb som en dator skall utföra självständigt, utan inblandning av användaren. http://sv.wikipedia.org/wiki/Batchfil

Översättningar

Svenska