set

setet
set
seten
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet set på svenska?

Obestämd singular: set
Bestämd singular: setet
Obestämd plural: set
Bestämd plural: seten

Hur används ordet set

 • "En av de som knep ett set var Lyckeby BTK-fostrade Li Fen."
 • "Drömmen om slutspel i lag-EM för Sveriges bordtennisdamer lever efter tre raka set mot Belgien."
 • "Inför dubbeln ledde KTK med 5-3 i set, vilket innebar att Danderyd måste vinna dubbeln i två raka set för att ha en chans på seger."
 • "Inför dubbeln ledde KTK med 5-3 i set, vilket innebar att Danderyd måste vinna dubbeln i två raka set för att ha en chans på seger."
 • "– Om man åker en tur-och-returresa om ett år så är det femti-femti att det är ett med ett nytt set."
 • "För att inte störa trafikavgångarna för mycket så byts de ut med en takt om ungefär två tågset i månaden, till en kostnad av fem miljoner kronor per set."
 • "Paret förlorade inte ett enda set under hela SM."
 • "Resultatet blev 6 – 0 i första set och 6 – 1 i andra set."
 • "Resultatet blev 6 – 0 i första set och 6 – 1 i andra set."
 • "För att skruva upp stämningen ännu mer spelade de båda rivalerna ett set."

Vad betyder set inom teater ?

uppsättning, sammanhörande grupp

Översättningar

Synonymer till set

Möjliga synonymer till set

set

sets
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet set

 • "a set of golf clubs"
 • "the set of prime numbers is infinite"
 • "he did four sets of the incline bench press"
 • "the smart set goes there"
 • "they played two sets of tennis after dinner"
 • "before the set of sun"
 • "the set of his mind was obvious"
 • "his instructions deliberately gave them the wrong set"
 • "the subjects' set led them to solve problems the familiar way and to overlook the simpler solution"
 • "TV set"
 • "the early sets ran on storage batteries"

Ordet set har 11 betydelser

 • Inom fåglar
 • Inom gruvdrift
 • Inom sport, gymnastik
 • Inom juridik
 • Inom tennis
 • Inom teknik
 • Inom botanik
 • Inom ålderdomlig
 • Inom sjöfart
 • Inom data
 • Inom militärväsen
fåglar
gruvdrift
sport, gymnastik
juridik
tennis
teknik
botanik
ålderdomlig
sjöfart
data
militärväsen

Vad betyder set inom fåglar ?

a group of things of the same kind that belong together and are so used.

Översättningar

Svenska

Synonymer till set

Möjliga synonymer till set

Mindre vanlig betydelse av ordet set inom gruvdrift

an abstract collection of numbers or symbols

Översättningar

Synonymer till set

Möjliga synonymer till set

Mindre vanlig betydelse av ordet set inom sport gymnastik

several exercises intended to be done in series

Översättningar

Svenska

Synonymer till set

Möjliga synonymer till set

Mindre vanlig betydelse av ordet set inom juridik

the act of putting something in position

Översättningar

Svenska

Synonymer till set

Möjliga synonymer till set

Mindre vanlig betydelse av ordet set inom tennis

a unit of play in tennis or squash

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till set

Ovanlig betydelse av ordet set inom teknik

an unofficial association of people or groups

Översättningar

Svenska

Synonymer till set

Möjliga synonymer till set

Ovanlig betydelse av ordet set inom botanik

(psychology) a temporary readiness to respond in a particular way

Översättningar

Synonymer till set

Möjliga synonymer till set

Ovanlig betydelse av ordet set inom ålderdomlig

Översättningar

Svenska
 • verk  [ litteratur ]

Synonymer till set

Möjliga synonymer till set

Ovanlig betydelse av ordet set inom sjöfart

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till set

Ordet set inom data

the descent of a heavenly body below the horizon

Översättningar

Synonymer till set

Möjliga synonymer till set

Ordet set inom militärväsen

any electronic equipment that receives or transmits radio or tv signals

Översättningar

Synonymer till set

Möjliga synonymer till set

set

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet set

 • "A story set in Victorian London."

Ordet set har 5 betydelser

 • Inom generell
 • Inom psykologi
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom historia
generell
psykologi
generell
generell
historia

Vanlig betydelse av ordet set inom generell

Översättningar

Svenska

Synonymer till set

Mindre vanlig betydelse av ordet set inom generell

Översättningar

Synonymer till set

Möjliga synonymer till set

Mindre vanlig betydelse av ordet set inom generell

Översättningar

Synonymer till set

Möjliga synonymer till set

Mindre vanlig betydelse av ordet set inom historia

Översättningar

Synonymer till set

Möjliga synonymer till set

set

set
set
set
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet set

 • "set clocks or instruments"
 • "Set the watch by "Big Ben""
 • "Set the tray down"
 • "set this poem to music"
 • "set a record"
 • "set fire to a building"
 • "set the house afire"
 • "The film is set in Africa"
 • "the tree sets"
 • "I had my hair set"
 • "set the tone"
 • "He was set free"
 • "set the table, please."
 • "The loss was set at SEK 5000 a day"
 • "He set a time"

Ordet set har 16 betydelser

 • Inom golf
 • Inom bildligt
 • Inom botanik
 • Inom häst
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom teknik
 • Inom snickeri
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom kläder
 • Inom generell
 • Inom sport
 • Inom matematik
 • Inom amerikansk engelska
 • Inom generell
golf
bildligt
botanik
häst
generell
generell
teknik
snickeri
generell
generell
kläder
generell
sport
matematik
amerikansk engelska
generell

Vad betyder set inom golf ?

set to a certain position

Översättningar

Synonymer till set

Möjliga synonymer till set

Ordet set inom bildligt

establish as the highest level or best performance.

Översättningar

Svenska
 • slå  [ ålderdomlig ]

Synonymer till set

Möjliga synonymer till set

Ordet set inom botanik

put into a certain state; cause to be in a certain state

Översättningar

Möjliga synonymer till set

Ordet set inom häst

fix in a border, as of precious stones

Översättningar

Möjliga synonymer till set

Ordet set inom generell

locate

Översättningar

Svenska

Synonymer till set

Möjliga synonymer till set

Ordet set inom generell

disappear beyond the horizon; of celestial bodies such as the sun and the moon

Översättningar

Synonymer till set

Möjliga synonymer till set

Ordet set inom teknik

Översättningar

Svenska

Synonymer till set

Möjliga synonymer till set

Ordet set inom snickeri

give a fine, sharp edge to a knife or razor

Översättningar

Möjliga synonymer till set

Ordet set inom generell

Översättningar

Svenska

Synonymer till set

Möjliga synonymer till set

Ordet set inom generell

Översättningar

Synonymer till set

Möjliga synonymer till set

Ordet set inom kläder

Översättningar

Synonymer till set

Möjliga synonymer till set

Ordet set inom generell

Översättningar

Möjliga synonymer till set

Ordet set inom sport

Översättningar

Möjliga synonymer till set

Ordet set inom matematik

Översättningar

Möjliga synonymer till set

Ordet set inom amerikansk engelska

Översättningar

Möjliga synonymer till set

Ordet set inom generell

Översättningar

Möjliga synonymer till set