set

setet
set
seten
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska
 • set  [ tennis ]
 • set  [ tennis ]

Synonymer till set

Hur böjs ordet set på svenska?

Obestämd singular: set
Bestämd singular: setet
Obestämd plural: set
Bestämd plural: seten

Hur används ordet set

 • "En av de som knep ett set var Lyckeby BTK-fostrade Li Fen."
 • "Drömmen om slutspel i lag-EM för Sveriges bordtennisdamer lever efter tre raka set mot Belgien."
 • "Inför dubbeln ledde KTK med 5-3 i set, vilket innebar att Danderyd måste vinna dubbeln i två raka set för att ha en chans på seger."
 • "Inför dubbeln ledde KTK med 5-3 i set, vilket innebar att Danderyd måste vinna dubbeln i två raka set för att ha en chans på seger."
 • "– Om man åker en tur-och-returresa om ett år så är det femti-femti att det är ett med ett nytt set."
 • "För att inte störa trafikavgångarna för mycket så byts de ut med en takt om ungefär två tågset i månaden, till en kostnad av fem miljoner kronor per set."
 • "Paret förlorade inte ett enda set under hela SM."
 • "Resultatet blev 6 – 0 i första set och 6 – 1 i andra set."
 • "Resultatet blev 6 – 0 i första set och 6 – 1 i andra set."
 • "För att skruva upp stämningen ännu mer spelade de båda rivalerna ett set."

Vad betyder set inom teater ?

uppsättning, sammanhörande grupp

Möjliga synonymer till set

Diskussion om ordet set

 • - 2011-01-12

  "Set" (subst.) saknar översättningarna för set som i filminspelningsplats och som i teaterrekvisita.

 • - 2018-04-02

  snäll

set

sets
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet set

 • "a set of golf clubs"
 • "the set of prime numbers is infinite"
 • "he did four sets of the incline bench press"
 • "the smart set goes there"
 • "they played two sets of tennis after dinner"
 • "before the set of sun"
 • "the subjects' set led them to solve problems the familiar way and to overlook the simpler solution"
 • "his instructions deliberately gave them the wrong set"
 • "the set of his mind was obvious"
 • "the early sets ran on storage batteries"
 • "TV set"

Ordet set har 11 betydelser

 • Inom fåglar
 • Inom gruvdrift
 • Inom sport, gymnastik
 • Inom juridik
 • Inom tennis
 • Inom teknik
 • Inom botanik
 • Inom ålderdomlig
 • Inom sjöfart
 • Inom data
 • Inom militärväsen
fåglar
gruvdrift
sport, gymnastik
juridik
tennis
teknik
botanik
ålderdomlig
sjöfart
data
militärväsen

Vad betyder set inom fåglar ?

a group of things of the same kind that belong together and are so used.

Översättningar (inom fåglar)

Svenska

Synonymer till set (inom fåglar)

Möjliga synonymer till set (inom fåglar)

Mindre vanlig betydelse av ordet set inom gruvdrift

an abstract collection of numbers or symbols

Översättningar (inom gruvdrift)

Synonymer till set (inom gruvdrift)

Möjliga synonymer till set (inom gruvdrift)

Mindre vanlig betydelse av ordet set inom sport, gymnastik

several exercises intended to be done in series

Översättningar (inom sport, gymnastik)

Svenska

Synonymer till set (inom sport, gymnastik)

Möjliga synonymer till set (inom sport, gymnastik)

Mindre vanlig betydelse av ordet set inom juridik

the act of putting something in position

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Synonymer till set (inom juridik)

Möjliga synonymer till set (inom juridik)

Mindre vanlig betydelse av ordet set inom tennis

a unit of play in tennis or squash

Översättningar (inom tennis)

Svenska

Möjliga synonymer till set (inom tennis)

Ovanlig betydelse av ordet set inom teknik

an unofficial association of people or groups

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Synonymer till set (inom teknik)

Möjliga synonymer till set (inom teknik)

Ovanlig betydelse av ordet set inom botanik

(psychology) a temporary readiness to respond in a particular way

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till set (inom botanik)

Möjliga synonymer till set (inom botanik)

Ovanlig betydelse av ordet set inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Svenska
 • verk  [ litteratur ]

Synonymer till set (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till set (inom ålderdomlig)

Ovanlig betydelse av ordet set inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Möjliga synonymer till set (inom sjöfart)

Ordet set inom data

the descent of a heavenly body below the horizon

Översättningar (inom data)

Synonymer till set (inom data)

Ordet set inom militärväsen

any electronic equipment that receives or transmits radio or tv signals

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till set (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till set (inom militärväsen)

Diskussion om ordet set

 • - 2011-09-10

  Sceneri (teater/film/fotoplåtningar), sceneriet

set

Adjektiv

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till set (inom militärväsen)

Hur används ordet set

 • "A story set in Victorian London."

Ordet set har 3 betydelser

 • Inom generell
 • Inom psykologi
 • Inom historia
generell
psykologi
historia

Vad betyder set inom generell, generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

Synonymer till set (inom generell)

Uttryck till set (inom generell)

Ord i uttryck för set (inom generell)

Möjliga synonymer till set (inom generell)

Möjliga synonymer till set (inom generell)

Mindre vanlig betydelse av ordet set inom historia

Översättningar (inom historia)

Synonymer till set (inom historia)

Diskussion om ordet set

set

set
set
set
Verb

Översättningar (inom historia)

Svenska

Synonymer till set (inom historia)

Hur används ordet set

 • "set this poem to music"
 • "Set the tray down"
 • "Set the watch by "Big Ben""
 • "set clocks or instruments"
 • "set a record"
 • "set the house afire"
 • "set fire to a building"
 • "The film is set in Africa"
 • "the tree sets"
 • "I had my hair set"
 • "set the tone"
 • "He was set free"
 • "set the table, please."
 • "The loss was set at SEK 5000 a day"
 • "He set a time"

Ordet set har 11 betydelser

 • Inom golf
 • Inom bildligt
 • Inom botanik
 • Inom häst
 • Inom generell
 • Inom teknik
 • Inom snickeri
 • Inom kläder
 • Inom sport
 • Inom matematik
 • Inom amerikansk engelska
golf
bildligt
botanik
häst
generell
teknik
snickeri
kläder
sport
matematik
amerikansk engelska

Vad betyder set inom golf ?

set to a certain position

Översättningar (inom golf)

Synonymer till set (inom golf)

Möjliga synonymer till set (inom golf)

Ordet set inom bildligt

establish as the highest level or best performance.

Översättningar (inom bildligt)

Svenska
 • slå  [ ålderdomlig ]

Synonymer till set (inom bildligt)

Möjliga synonymer till set (inom bildligt)

Ordet set inom botanik

put into a certain state; cause to be in a certain state

Översättningar (inom botanik)

Möjliga synonymer till set (inom botanik)

Ordet set inom häst

fix in a border, as of precious stones

Översättningar (inom häst)

Möjliga synonymer till set (inom häst)

Ordet set inom generell

locate

disappear beyond the horizon; of celestial bodies such as the sun and the moon

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till set (inom generell)

Uttryck till set (inom generell)

Ord i uttryck för set (inom generell)

set är en/ett (inom generell)

Möjliga synonymer till set (inom generell)

Möjliga synonymer till set (inom generell)

Möjliga synonymer till set (inom generell)

Möjliga synonymer till set (inom generell)

Möjliga synonymer till set (inom generell)

Möjliga synonymer till set (inom generell)

Ordet set inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Synonymer till set (inom teknik)

Möjliga synonymer till set (inom teknik)

Ordet set inom snickeri

give a fine, sharp edge to a knife or razor

Översättningar (inom snickeri)

Möjliga synonymer till set (inom snickeri)

Ordet set inom kläder

Översättningar (inom kläder)

Synonymer till set (inom kläder)

Möjliga synonymer till set (inom kläder)

Ordet set inom sport

Översättningar (inom sport)

Möjliga synonymer till set (inom sport)

Ordet set inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Möjliga synonymer till set (inom matematik)

Ordet set inom amerikansk engelska

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till set (inom amerikansk engelska)

Diskussion om ordet set