reckon

reckon
reckoned
reckoned
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet reckon

  • "You have to reckon with our opponents"

Ordet reckon har 5 betydelser

  • Inom amerikansk engelska
  • Inom geometri
  • Inom religion
  • Inom allmänt
  • Inom generell
amerikansk engelska
geometri
religion
allmänt
generell

Ordet reckon inom amerikansk engelska

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Synonymer till reckon (inom amerikansk engelska)

Ordet reckon inom geometri

Översättningar (inom geometri)

Synonymer till reckon (inom geometri)

Möjliga synonymer till reckon (inom geometri)

Ordet reckon inom religion

Översättningar (inom religion)

Synonymer till reckon (inom religion)

Möjliga synonymer till reckon (inom religion)

Ordet reckon inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Svenska

Synonymer till reckon (inom allmänt)

Möjliga synonymer till reckon (inom allmänt)

Ordet reckon inom generell

take account of

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till reckon (inom generell)

Diskussion om ordet reckon

  • Ransmyr - 2009-10-20

    förmoda