calculate

calculate
calculated
calculated
Verb

Översättningar

Synonymer till calculate

Ordet calculate har 4 betydelser

  • Inom geometri
  • Inom amerikansk engelska
  • Inom allmänt
  • Inom mytologi
geometri
amerikansk engelska
allmänt
mytologi

Vad betyder calculate inom geometri ?

make a mathematical calculation or computation

Översättningar (inom geometri)

Synonymer till calculate (inom geometri)

Möjliga synonymer till calculate (inom geometri)

Ordet calculate inom amerikansk engelska

judge to be probable

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Synonymer till calculate (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till calculate (inom amerikansk engelska)

Ordet calculate inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Svenska

Synonymer till calculate (inom allmänt)

Möjliga synonymer till calculate (inom allmänt)

Ordet calculate inom mytologi

specifically design a product, event, or activity for a certain public

Översättningar (inom mytologi)

Synonymer till calculate (inom mytologi)

Möjliga synonymer till calculate (inom mytologi)

Diskussion om ordet calculate