driva

driver
drev
drivit
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet driva på svenska?

Presens: driver
Preteritum: drev
Supinum: drivit

Hur används ordet driva

 • "Han driver henne till vansinne."
 • "Erik driver korna till ladugården."
 • "Han hade ingenting att göra utan drev omkring i staden i timtal."
 • "Hon drev genom Europa."
 • "Erin och hennes mamma drev omkring norra Brasilien i två veckor."
 • "November var inte en bra månad att driva omkring på det här sättet."
 • "Han drev omkring och såg mycket nöjd ut med sig själv."
 • "Här menar jag att importörerna har ett ansvar att driva på sina leverantörer, säger Peter Karlssson."
 • "Och den kostnaden vill vi nu driva in från entreprenören, säger William Lavesson."
 • "Nu är det klart och vi slipper kämpa och driva ärendet mer, säger Nils-Åke Ohlsson."
 • "Svenska kyrkan, Pingstkyrkan, Frälsningsarmén och Equmeniakyrkan har nu ansökt om verksamhetsbidrag från kommunen för att driva ett härbärge i höst och vinter."
 • "Beslutet följer av Telenors strategi om att fokusera på produkt- och tjänsteutveckling och använda sig av specialiserade samarbetsparter i de fall dessa kan driva viss verksamhet mer effektivt, i det här fallet kundservice."
 • "Det känns inte realistiskt att jag ska fortsätta driva det då."
 • "– Vi stor inför stora utmaningar och har många viktiga frågor att driva för länets utveckling, som exempelvis att få ner den oacceptabelt höga ungdomsarbetslösheten, arbeta med viktiga infrastrukturfrågor och bryta den negativa trenden när det gäller befolkningsutvecklingen."
 • "Det ledde till att Mörbylånga kommun tog fallet till Förvaltningsrätten för att driva ett vitesmål mot vårdnadshavarna."
 • "Kommunen vänder sig nu till en annan privat aktör för att driva deras HVB-hem."
 • "Trots att ägarna, Stimulans Invest AB, tidigare har aviserat att de ska driva vandrarhem och ansöka om att driva ett privat HVB-hem, så ligger nu byggnaderna ute för försäljning."
 • "Här menar jag att importörerna har ett ansvar att driva på sina leverantörer, säger Peter Karlssson."
 • "Och den kostnaden vill vi nu driva in från entreprenören, säger William Lavesson."
 • "Nu är det klart och vi slipper kämpa och driva ärendet mer, säger Nils-Åke Ohlsson."
 • "Svenska kyrkan, Pingstkyrkan, Frälsningsarmén och Equmeniakyrkan har nu ansökt om verksamhetsbidrag från kommunen för att driva ett härbärge i höst och vinter."
 • "Beslutet följer av Telenors strategi om att fokusera på produkt- och tjänsteutveckling och använda sig av specialiserade samarbetsparter i de fall dessa kan driva viss verksamhet mer effektivt, i det här fallet kundservice."
 • "Det känns inte realistiskt att jag ska fortsätta driva det då."
 • "– Vi stor inför stora utmaningar och har många viktiga frågor att driva för länets utveckling, som exempelvis att få ner den oacceptabelt höga ungdomsarbetslösheten, arbeta med viktiga infrastrukturfrågor och bryta den negativa trenden när det gäller befolkningsutvecklingen."
 • "Det ledde till att Mörbylånga kommun tog fallet till Förvaltningsrätten för att driva ett vitesmål mot vårdnadshavarna."
 • "Kommunen vänder sig nu till en annan privat aktör för att driva deras HVB-hem."
 • "Trots att ägarna, Stimulans Invest AB, tidigare har aviserat att de ska driva vandrarhem och ansöka om att driva ett privat HVB-hem, så ligger nu byggnaderna ute för försäljning."
 • "Han driver landets mest välbesökta restaurang"
 • "Vad fordras det för att driva ett bolag?"
 • "Maskinen drevs av elektricitet."
 • "Jag undrar vad som driver honom till..."
 • "Hon drevs till brott av hunger"
 • "Här är en ritning över mekanismen som driver lokomotivet"
 • "Vattnet driver kvarnhjulet"
 • "En fiskare måste kunna laga sina nät och driva fogarna i hans båt"
 • "Jag har inte för avsikt att driva saken vidare."
 • "Hennes föräldrar drev henne att gifta sig."
 • "Facket drev igenom sina krav."
 • "Han försökte driva spiken i trädet."

Ordet driva har 7 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom vardagligt
 • Inom musik
 • Inom generell
 • Inom medicin
 • Inom byggnadskonst
 • Inom sjöfart
bildligt
vardagligt
musik
generell
medicin
byggnadskonst
sjöfart

Vad betyder driva inom bildligt ?

föras omkring utan egen vilja; irra

Översättningar

Synonymer till driva

Möjliga synonymer till driva

Ordet driva inom vardagligt

drivas ihop

Översättningar

Synonymer till driva

Möjliga synonymer till driva

Ordet driva inom generell

driva ned, driva in, driva igenom; tvinga ngn/ngt föra

Översättningar

Synonymer till driva

Möjliga synonymer till driva

Ordet driva inom medicin

Översättningar

Synonymer till driva

Möjliga synonymer till driva

Ordet driva inom byggnadskonst

göra båt vattentät.

Översättningar

Synonymer till driva

Möjliga synonymer till driva

Ordet driva inom sjöfart

driva ur kurs

Översättningar

Möjliga synonymer till driva

drive

drives
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet drive

 • "He took the family for a drive in his new car"
 • "The team was ready for a drive toward the pennant"
 • "He sliced his drive out of bounds"
 • "His new car had had four-wheel drive"
 • "a variable speed drive permitted operation through a range of speeds"
 • "Shooters must not leave their stands until the drive is over"
 • "his drive and energy exhausted his co-workers"
 • "after reaching the desired velocity the drive is cut off"
 • "When you get older the sex drive tends to diminish"
 • "the riverside drive offers many exciting scenic views"

Ordet drive har 16 betydelser

 • Inom fordon
 • Inom trafik
 • Inom ekonomi
 • Inom bilar
 • Inom data
 • Inom golf
 • Inom sport
 • Inom teknik
 • Inom jakt
 • Inom skogsbruk
 • Inom zoologi
 • Inom vardagligt
 • Inom bildligt
 • Inom filosofi
 • Inom luftfart
 • Inom medicin
fordon
trafik
ekonomi
bilar
data
golf
sport
teknik
jakt
skogsbruk
zoologi
vardagligt
bildligt
filosofi
luftfart
medicin

Vad betyder drive inom fordon ?

A journey in a vehicle driven by someone else a wide scenic road planted with trees

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till drive

Vanlig betydelse av ordet drive inom trafik

Översättningar

Svenska

Synonymer till drive

Möjliga synonymer till drive

Ordet drive inom ekonomi

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till drive

Ordet drive inom bilar

Översättningar

Svenska

Ordet drive inom data

(computer science) a device that writes data onto or reads data from a storage medium

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till drive

Ordet drive inom golf

hitting a golf ball off of a tee with a driver a hard straight return (as in tennis or squash)

Synonymer till drive

Ordet drive inom sport

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till drive

Ordet drive inom teknik

a mechanism by which force or power is transmitted in a machine

Översättningar

Svenska

Ordet drive inom jakt

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till drive

Ordet drive inom skogsbruk

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till drive

Ordet drive inom zoologi

Översättningar

Svenska

Ordet drive inom vardagligt

the trait of being highly motivated

Översättningar

Svenska
 • energi  [ bildligt, vardagligt ]

Möjliga synonymer till drive

Ordet drive inom bildligt

the act of applying force to propel something

Översättningar

Synonymer till drive

Ordet drive inom filosofi

Översättningar

Synonymer till drive

Möjliga synonymer till drive

Ordet drive inom luftfart

the act of driving a herd of animals overland

Översättningar

Svenska

Synonymer till drive

Möjliga synonymer till drive

 • drift [ agriculture ]

Ordet drive inom medicin

A physiological state corresponding to a strong need or desire

Översättningar

Svenska

Synonymer till drive

drive

drive
driven
drove
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet drive

 • "This machine is driven by steam"
 • "The enemy was driven out of the country"
 • "drive a car or bus"
 • "She drove me to school every day"
 • "We drove the car to the garage"
 • "She is driven by her passion"
 • "She finally drove him to change jobs"
 • "Drive the cows into the stable"
 • "drive the ball far out into the field"
 • "What are you driving at?"
 • "My new truck drives well"
 • "The car was driving down the road"
 • "The amplifier drives the tube"

Ordet drive har 21 betydelser

 • Inom sjöfart
 • Inom fordon
 • Inom bilar
 • Inom generell
 • Inom politik
 • Inom luftfart
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom medicin
 • Inom sex
 • Inom amerikansk engelska
 • Inom häst
 • Inom generell
 • Inom golf
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
sjöfart
fordon
bilar
generell
politik
luftfart
generell
generell
generell
generell
medicin
sex
amerikansk engelska
häst
generell
golf
generell
generell
generell
generell
generell

Ordet drive inom sjöfart

Översättningar

Synonymer till drive

Möjliga synonymer till drive

Ordet drive inom fordon

operate a vehicle

Översättningar

Möjliga synonymer till drive

Ordet drive inom bilar

travel in a vehicle

Översättningar

Synonymer till drive

Möjliga synonymer till drive

Ordet drive inom generell

cause someone or something to move by driving

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till drive

Ordet drive inom politik

Synonymer till drive

Ordet drive inom luftfart

to compel or force or urge relentlessly or exert coercive pressure on

Översättningar

Möjliga synonymer till drive

Ordet drive inom generell

Synonymer till drive

Ordet drive inom generell

compel somebody to do something, often against his own will or judgment

Ordet drive inom generell

push or propel

Ordet drive inom generell

cause to move rapidly by striking or throwing with force

Ordet drive inom medicin

Synonymer till drive

Möjliga synonymer till drive

Ordet drive inom sex

Översättningar

Svenska

Synonymer till drive

Möjliga synonymer till drive

Ordet drive inom amerikansk engelska

move into a desired direction of discourse

Synonymer till drive

Möjliga synonymer till drive

Ordet drive inom häst

have certain properties when driven

Synonymer till drive

Möjliga synonymer till drive

 • gig [ vehicles ]

Ordet drive inom generell

Översättningar

Synonymer till drive

Ordet drive inom golf

strike (the ball) with a driver, as in teeing off; in golf

Ordet drive inom generell

hit (a ball) very hard and straight, as (in cricket) with the bat swinging more or less vertically

Ordet drive inom generell

excavate horizontally, in mining

Ordet drive inom generell

cause to function

Ordet drive inom generell

search (an area) for game

Ordet drive inom generell

chase (game) from cover into more open ground

Drive

Substantiv

Synonymer till Drive

 • DRV [ förkortning, data ]