driva

driver
drev
drivit
Verb

Hur böjs ordet driva på svenska?

Presens: driver
Preteritum: drev
Supinum: drivit

Hur används ordet driva

 • "Erik driver korna till ladugården."
 • "Han driver henne till vansinne."
 • "Han drev omkring och såg mycket nöjd ut med sig själv."
 • "November var inte en bra månad att driva omkring på det här sättet."
 • "Erin och hennes mamma drev omkring norra Brasilien i två veckor."
 • "Hon drev genom Europa."
 • "Han hade ingenting att göra utan drev omkring i staden i timtal."
 • "Här menar jag att importörerna har ett ansvar att driva på sina leverantörer, säger Peter Karlssson."
 • "Och den kostnaden vill vi nu driva in från entreprenören, säger William Lavesson."
 • "Nu är det klart och vi slipper kämpa och driva ärendet mer, säger Nils-Åke Ohlsson."
 • "Svenska kyrkan, Pingstkyrkan, Frälsningsarmén och Equmeniakyrkan har nu ansökt om verksamhetsbidrag från kommunen för att driva ett härbärge i höst och vinter."
 • "Beslutet följer av Telenors strategi om att fokusera på produkt- och tjänsteutveckling och använda sig av specialiserade samarbetsparter i de fall dessa kan driva viss verksamhet mer effektivt, i det här fallet kundservice."
 • "Det känns inte realistiskt att jag ska fortsätta driva det då."
 • "– Vi stor inför stora utmaningar och har många viktiga frågor att driva för länets utveckling, som exempelvis att få ner den oacceptabelt höga ungdomsarbetslösheten, arbeta med viktiga infrastrukturfrågor och bryta den negativa trenden när det gäller befolkningsutvecklingen."
 • "Det ledde till att Mörbylånga kommun tog fallet till Förvaltningsrätten för att driva ett vitesmål mot vårdnadshavarna."
 • "Kommunen vänder sig nu till en annan privat aktör för att driva deras HVB-hem."
 • "Trots att ägarna, Stimulans Invest AB, tidigare har aviserat att de ska driva vandrarhem och ansöka om att driva ett privat HVB-hem, så ligger nu byggnaderna ute för försäljning."
 • "Här menar jag att importörerna har ett ansvar att driva på sina leverantörer, säger Peter Karlssson."
 • "Och den kostnaden vill vi nu driva in från entreprenören, säger William Lavesson."
 • "Nu är det klart och vi slipper kämpa och driva ärendet mer, säger Nils-Åke Ohlsson."
 • "Svenska kyrkan, Pingstkyrkan, Frälsningsarmén och Equmeniakyrkan har nu ansökt om verksamhetsbidrag från kommunen för att driva ett härbärge i höst och vinter."
 • "Beslutet följer av Telenors strategi om att fokusera på produkt- och tjänsteutveckling och använda sig av specialiserade samarbetsparter i de fall dessa kan driva viss verksamhet mer effektivt, i det här fallet kundservice."
 • "Det känns inte realistiskt att jag ska fortsätta driva det då."
 • "– Vi stor inför stora utmaningar och har många viktiga frågor att driva för länets utveckling, som exempelvis att få ner den oacceptabelt höga ungdomsarbetslösheten, arbeta med viktiga infrastrukturfrågor och bryta den negativa trenden när det gäller befolkningsutvecklingen."
 • "Det ledde till att Mörbylånga kommun tog fallet till Förvaltningsrätten för att driva ett vitesmål mot vårdnadshavarna."
 • "Kommunen vänder sig nu till en annan privat aktör för att driva deras HVB-hem."
 • "Trots att ägarna, Stimulans Invest AB, tidigare har aviserat att de ska driva vandrarhem och ansöka om att driva ett privat HVB-hem, så ligger nu byggnaderna ute för försäljning."
 • "Vattnet driver kvarnhjulet"
 • "Här är en ritning över mekanismen som driver lokomotivet"
 • "Hon drevs till brott av hunger"
 • "Jag undrar vad som driver honom till..."
 • "Maskinen drevs av elektricitet."
 • "Vad fordras det för att driva ett bolag?"
 • "Han driver landets mest välbesökta restaurang"
 • "En fiskare måste kunna laga sina nät och driva fogarna i hans båt"
 • "Han försökte driva spiken i trädet."
 • "Facket drev igenom sina krav."
 • "Hennes föräldrar drev henne att gifta sig."
 • "Jag har inte för avsikt att driva saken vidare."

Ordet driva har 7 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom vardagligt
 • Inom musik
 • Inom generell
 • Inom medicin
 • Inom byggnadskonst
 • Inom sjöfart
bildligt
vardagligt
musik
generell
medicin
byggnadskonst
sjöfart

Vad betyder driva inom bildligt ?

föras omkring utan egen vilja; irra

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till driva (inom bildligt)

Ordet driva inom vardagligt

drivas ihop

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till driva (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till driva (inom vardagligt)

Ordet driva inom generell

driva ned, driva in, driva igenom; tvinga ngn/ngt föra

Översättningar (inom generell)

Synonymer till driva (inom generell)

Ordet driva inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till driva (inom medicin)

Ordet driva inom byggnadskonst

göra båt vattentät.

Översättningar (inom byggnadskonst)

Synonymer till driva (inom byggnadskonst)

Möjliga synonymer till driva (inom byggnadskonst)

Ordet driva inom sjöfart

driva ur kurs

Översättningar (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till driva (inom sjöfart)

Diskussion om ordet driva

drive

drives
Substantiv

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Synonymer till drive (inom sjöfart)

Hur används ordet drive

 • "The team was ready for a drive toward the pennant"
 • "He took the family for a drive in his new car"
 • "He sliced his drive out of bounds"
 • "a variable speed drive permitted operation through a range of speeds"
 • "His new car had had four-wheel drive"
 • "Shooters must not leave their stands until the drive is over"
 • "his drive and energy exhausted his co-workers"
 • "after reaching the desired velocity the drive is cut off"
 • "When you get older the sex drive tends to diminish"
 • "the riverside drive offers many exciting scenic views"

Ordet drive har 16 betydelser

 • Inom fordon
 • Inom trafik
 • Inom ekonomi
 • Inom bilar
 • Inom data
 • Inom golf
 • Inom sport
 • Inom teknik
 • Inom jakt
 • Inom skogsbruk
 • Inom zoologi
 • Inom vardagligt
 • Inom bildligt
 • Inom filosofi
 • Inom luftfart
 • Inom medicin
fordon
trafik
ekonomi
bilar
data
golf
sport
teknik
jakt
skogsbruk
zoologi
vardagligt
bildligt
filosofi
luftfart
medicin

Vad betyder drive inom fordon ?

A journey in a vehicle driven by someone else a wide scenic road planted with trees

Översättningar (inom fordon)

Svenska

Möjliga synonymer till drive (inom fordon)

Vanlig betydelse av ordet drive inom trafik

Översättningar (inom trafik)

Svenska

Synonymer till drive (inom trafik)

Möjliga synonymer till drive (inom trafik)

Ordet drive inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Möjliga synonymer till drive (inom ekonomi)

Ordet drive inom bilar

Översättningar (inom bilar)

Svenska

Ordet drive inom data

(computer science) a device that writes data onto or reads data from a storage medium

Översättningar (inom data)

Svenska

Möjliga synonymer till drive (inom data)

Ordet drive inom golf

hitting a golf ball off of a tee with a driver a hard straight return (as in tennis or squash)

Synonymer till drive (inom golf)

Ordet drive inom sport

Översättningar (inom sport)

Svenska

Möjliga synonymer till drive (inom sport)

Ordet drive inom teknik

a mechanism by which force or power is transmitted in a machine

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Ordet drive inom jakt

Översättningar (inom jakt)

Svenska

Möjliga synonymer till drive (inom jakt)

Ordet drive inom skogsbruk

Översättningar (inom skogsbruk)

Svenska

Möjliga synonymer till drive (inom skogsbruk)

Ordet drive inom zoologi

Översättningar (inom zoologi)

Svenska

Ordet drive inom vardagligt

the trait of being highly motivated

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska
 • energi  [ bildligt, vardagligt ]

Möjliga synonymer till drive (inom vardagligt)

Ordet drive inom bildligt

the act of applying force to propel something

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till drive (inom bildligt)

Ordet drive inom filosofi

Översättningar (inom filosofi)

Synonymer till drive (inom filosofi)

Möjliga synonymer till drive (inom filosofi)

Ordet drive inom luftfart

the act of driving a herd of animals overland

Översättningar (inom luftfart)

Svenska

Synonymer till drive (inom luftfart)

Möjliga synonymer till drive (inom luftfart)

 • drift [ agriculture ]

Ordet drive inom medicin

A physiological state corresponding to a strong need or desire

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till drive (inom medicin)

Diskussion om ordet drive

drive

drive
driven
drove
Verb

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till drive (inom medicin)

Hur används ordet drive

 • "The enemy was driven out of the country"
 • "This machine is driven by steam"
 • "drive a car or bus"
 • "We drove the car to the garage"
 • "She drove me to school every day"
 • "She is driven by her passion"
 • "She finally drove him to change jobs"
 • "Drive the cows into the stable"
 • "drive the ball far out into the field"
 • "What are you driving at?"
 • "My new truck drives well"
 • "The car was driving down the road"
 • "The amplifier drives the tube"

Ordet drive har 11 betydelser

 • Inom sjöfart
 • Inom fordon
 • Inom bilar
 • Inom generell
 • Inom politik
 • Inom luftfart
 • Inom medicin
 • Inom sex
 • Inom amerikansk engelska
 • Inom häst
 • Inom golf
sjöfart
fordon
bilar
generell
politik
luftfart
medicin
sex
amerikansk engelska
häst
golf

Ordet drive inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till drive (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till drive (inom sjöfart)

Ordet drive inom fordon

operate a vehicle

Översättningar (inom fordon)

Möjliga synonymer till drive (inom fordon)

Ordet drive inom bilar

travel in a vehicle

Översättningar (inom bilar)

Synonymer till drive (inom bilar)

Möjliga synonymer till drive (inom bilar)

Ordet drive inom generell

cause someone or something to move by driving

compel somebody to do something, often against his own will or judgment

push or propel

cause to move rapidly by striking or throwing with force

hit (a ball) very hard and straight, as (in cricket) with the bat swinging more or less vertically

excavate horizontally, in mining

cause to function

search (an area) for game

chase (game) from cover into more open ground

Översättningar (inom generell)

Svenska

(inom generell)

Synonymer till drive (inom generell)

Möjliga synonymer till drive (inom generell)

Ordet drive inom politik

Synonymer till drive (inom politik)

Ordet drive inom luftfart

to compel or force or urge relentlessly or exert coercive pressure on

Översättningar (inom luftfart)

Möjliga synonymer till drive (inom luftfart)

Ordet drive inom medicin

Synonymer till drive (inom medicin)

Möjliga synonymer till drive (inom medicin)

Ordet drive inom sex

Översättningar (inom sex)

Svenska

Synonymer till drive (inom sex)

Möjliga synonymer till drive (inom sex)

Ordet drive inom amerikansk engelska

move into a desired direction of discourse

Synonymer till drive (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till drive (inom amerikansk engelska)

Ordet drive inom häst

have certain properties when driven

Synonymer till drive (inom häst)

Möjliga synonymer till drive (inom häst)

 • gig [ vehicles ]

Ordet drive inom golf

strike (the ball) with a driver, as in teeing off; in golf

Diskussion om ordet drive

Drive

Substantiv

Synonymer till Drive (inom golf)

 • DRV [ förkortning, data ]

Diskussion om ordet Drive