thrust

thrusts
Substantiv

Hur används ordet thrust

 • "He enlivened his editorials with barbed thrusts at politicians"

Ordet thrust har 3 betydelser

 • Inom medicin
 • Inom fordon
 • Inom bildligt
medicin
fordon
bildligt

Ordet thrust inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till thrust (inom medicin)

Ordet thrust inom fordon

the thrust of the jet engines

Översättningar (inom fordon)

Synonymer till thrust (inom fordon)

Möjliga synonymer till thrust (inom fordon)

Ordet thrust inom bildligt

verbal criticism

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till thrust (inom bildligt)

Diskussion om ordet thrust

 • - 2008-08-23

  påtvinga

 • - 2009-04-11

  dragkraft (jetmotor)

 • - 2022-05-30

  bita

thrust

thrust
thrusted
thrusted
Verb

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till thrust (inom bildligt)

Hur används ordet thrust

 • "He thrust his chin forward"
 • "She thrust the letter into his hand"
 • "The front of the trains that had collided head-on thrust up into the air"

Ordet thrust har 4 betydelser

 • Inom mat
 • Inom generell
 • Inom sport
 • Inom militärväsen
mat
generell
sport
militärväsen

Ordet thrust inom mat

Översättningar (inom mat)

Ordet thrust inom generell

push forcefully

press or force

push upward

(inom generell)

Synonymer till thrust (inom generell)

Uttryck till thrust (inom generell)

Möjliga synonymer till thrust (inom generell)

Ordet thrust inom sport

Synonymer till thrust (inom sport)

Ordet thrust inom militärväsen

Synonymer till thrust (inom militärväsen)

Diskussion om ordet thrust