butt

butts
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till butt

Ordet butt har 8 betydelser

 • Inom generell
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom sex
 • Inom mat
 • Inom militärväsen
 • Inom skogsbruk
 • Inom vapen
 • Inom däggdjur
generell
ALLMÄNT
sex
mat
militärväsen
skogsbruk
vapen
däggdjur

Vad betyder butt inom generell, generell ?

thick end of the handle

a large cask (especially one holding a volume equivalent to 2 hogsheads or 126 gallons)

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till butt (inom generell)

Möjliga synonymer till butt (inom generell)

Vanlig betydelse av ordet butt inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska

Synonymer till butt (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till butt (inom ALLMÄNT)

Vanlig betydelse av ordet butt inom sex

the small unused part of something (especially the end of a cigarette that is left after smoking)

Översättningar (inom sex)

Svenska
 • fimp  [ tobaksrökning, brittisk engelska ]

Synonymer till butt (inom sex)

Möjliga synonymer till butt (inom sex)

Mindre vanlig betydelse av ordet butt inom mat

Översättningar (inom mat)

Mindre vanlig betydelse av ordet butt inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till butt (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till butt (inom militärväsen)

Mindre vanlig betydelse av ordet butt inom skogsbruk

Översättningar (inom skogsbruk)

Synonymer till butt (inom skogsbruk)

Möjliga synonymer till butt (inom skogsbruk)

Ordet butt inom vapen

Översättningar (inom vapen)

Svenska
 • kolv  [ vapen ]

Möjliga synonymer till butt (inom vapen)

Ordet butt inom däggdjur

a victim of ridicule or pranks

Översättningar (inom däggdjur)

Synonymer till butt (inom däggdjur)

Möjliga synonymer till butt (inom däggdjur)

Diskussion om ordet butt

butt

butt
butted
butted
Verb

Översättningar (inom däggdjur)

Synonymer till butt (inom däggdjur)

Hur används ordet butt

 • "He butted his sister out of the way"
 • "The frames must be butted at the joints"

Ordet butt har 3 betydelser

 • Inom mat
 • Inom typografi
 • Inom generell
mat
typografi
generell

Ordet butt inom mat

Översättningar (inom mat)

Ordet butt inom typografi

Översättningar (inom typografi)

Synonymer till butt (inom typografi)

Möjliga synonymer till butt (inom typografi)

Ordet butt inom generell

to strike, thrust or shove against, often with head or horns:

place end to end without overlapping

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till butt (inom generell)

Möjliga synonymer till butt (inom generell)

Diskussion om ordet butt