bum

bum
bummed
bummed
Verb

Översättningar

Översättningar

Synonymer till bum

Möjliga synonymer till bum

bum

bums
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet bum

  • "throw the bum out"

Ordet bum har 3 betydelser

  • Inom slang
  • Inom amerikansk engelska
  • Inom ALLMÄNT
slang
amerikansk engelska
ALLMÄNT

Ordet bum inom slang

Översättningar

Svenska

Synonymer till bum

Möjliga synonymer till bum

Ordet bum inom amerikansk engelska

Översättningar

Synonymer till bum

Möjliga synonymer till bum

Ordet bum inom ALLMÄNT

Översättningar

Svenska

Synonymer till bum

Möjliga synonymer till bum

bum

Adjektiv

Översättningar

Svenska