drift

driften
drifter
drifterna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till drift

Hur böjs ordet drift på svenska?

Obestämd singular: drift
Bestämd singular: driften
Obestämd plural: drifter
Bestämd plural: drifterna

Hur används ordet drift

 • "Han son tog senare över driften av fabriken"
 • "Hela familjen tog ansvar för driften av affären"
 • "Driften att röka en cigarett kan vara överväldigande"
 • "Han verkade vara ur stånd att kontrollera sina drifter"
 • "Vandringsdriften hos medlemmar i laxfamiljen är synnerligen säregen"
 • "Hans första instinkt var att springa"
 • "När spårvägstrafiken går över från hästspårvägar till elektrisk drift 1902 blir det nya transportmedlet synnerligen populärt."
 • "Det första kan du inte välja ( sköter drift, underhåll och överföring av elen )."
 • "Vi har en enastående kunskap om daglig drift och underhåll."
 • "Northland räknar med fortsatt drift"
 • "Man kan se den som en grov drift med monarkin."
 • "Fast även om människorna slentrianmässigt ler blekt, nickar till svar och säger saker sakta, är Gale en intressant roman om drift på djupt vatten."
 • "Det är väldigt bra att vi beslutat att satsa på beprövad teknik och dokumenterad drift."
 • "Kokain på drift i Danmark"
 • "Ett annat underverk återfinnes på sidan 7 i samma edition : vd för Göteborgs Spårvägar meddelar : ” vi har en enastående kunskap om daglig drift och underhåll ”."
 • "GÖTEBORG : Slussarna i Göta älv-Vänerstråket togs i drift 1916 och beräknas vara uttjänta till 2030."
 • "Har du alltid känt en drift att bli författare?"
 • "Plötsligt vaknade jag och jag kände en drift att gå till fönstret"
 • "Då du blir äldre tenderar sexdriften att avta"
 • "De uppskattade inte hans drift med dem"
 • "Hon lämnar driften av företaget till hennes son."
 • "Det är en fin teater men mycket dyr i drift"
 • "Han är ansvarig för den dagliga driften av sportcentret"
 • "En resa till Mars tar sju månader, men fusionsdrift skulle kunna skära ner resan till hälften."
 • "Hur skiljer sig raketdrift från jetdrift?"
 • "Han hade denna plötsligt drift att skrika "Idiot!" i slutet av henns tal"
 • "Hon kände en oemotståndlig drift att göra det."
 • "nordliga driften fortsätter ännu i denna dag"
 • "nordlig drift"

Ordet drift har 11 betydelser

 • Inom psykologi
 • Inom vardagligt
 • Inom biologi
 • Inom organisation
 • Inom bildligt
 • Inom allmänt
 • Inom meteorologi
 • Inom teknik
 • Inom generell
 • Inom religion
 • Inom teknik
psykologi
vardagligt
biologi
organisation
bildligt
allmänt
meteorologi
teknik
generell
religion
teknik

Ordet drift inom psykologi

Översättningar (inom psykologi)

Synonymer till drift (inom psykologi)

Möjliga synonymer till drift (inom psykologi)

Ordet drift inom vardagligt

stark längtan

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till drift (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till drift (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till drift (inom vardagligt)

Ordet drift inom biologi

Översättningar (inom biologi)

Engelska

Synonymer till drift (inom biologi)

Möjliga synonymer till drift (inom biologi)

Ordet drift inom organisation

drivande av affärsrörelse

Översättningar (inom organisation)

Synonymer till drift (inom organisation)

Möjliga synonymer till drift (inom organisation)

Ordet drift inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till drift (inom bildligt)

Möjliga synonymer till drift (inom bildligt)

Ordet drift inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till drift (inom allmänt)

Möjliga synonymer till drift (inom allmänt)

Ordet drift inom meteorologi

förflyttning med ström eller vind förflyttning med ström eller vind

Översättningar (inom meteorologi)

Synonymer till drift (inom meteorologi)

Ordet drift inom teknik

mest om jet-drift o d

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till drift (inom teknik)

Möjliga synonymer till drift (inom teknik)

Ordet drift inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till drift (inom generell)

Möjliga synonymer till drift (inom generell)

Ordet drift inom religion

Översättningar (inom religion)

Synonymer till drift (inom religion)

Möjliga synonymer till drift (inom religion)

Ordet drift inom teknik

Hans nya bil hade haft fyrhjulsdrift

Översättningar (inom teknik)

Engelska

Synonymer till drift (inom teknik)

Möjliga synonymer till drift (inom teknik)

Diskussion om ordet drift

 • Niklas - 2011-08-17

  teknik operation

 • - 2011-08-17

  operation (drift av server)

 • - 2014-02-14

  Jag saknar en översättning av ordet "drift" i betydelsen en verksamhet som bedrivs. Exempel: "Billig i drift." ENG: operation, running, service, duty, är några exempel på översättningar enligt min ordbok för teknisk engelska.

drift

Verb

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Synonymer till drift (inom teknik)

Hur används ordet drift

 • "The boat drifted out to sea"
 • "We have drifted about 55 miles"
 • "the boat drifted on the lake"

Ordet drift har 5 betydelser

 • Inom sjöfart
 • Inom musik
 • Inom skogsbruk
 • Inom generell
 • Inom teknik
sjöfart
musik
skogsbruk
generell
teknik

Vad betyder drift inom sjöfart ?

driva omkring(ihop); även radiovåglängd

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Möjliga synonymer till drift (inom sjöfart)

Ordet drift inom musik

Översättningar (inom musik)

Synonymer till drift (inom musik)

Möjliga synonymer till drift (inom musik)

Ordet drift inom skogsbruk

Översättningar (inom skogsbruk)

Möjliga synonymer till drift (inom skogsbruk)

Ordet drift inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till drift (inom generell)

Ordet drift inom teknik

göra hål

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till drift (inom teknik)

Diskussion om ordet drift

drift

drifts
Substantiv

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Synonymer till drift (inom teknik)

Hur används ordet drift

 • "Northern drift"
 • "The drift of the book seems to catch the mood of the times."
 • "I caught the drift of the conversation"
 • "they dug a drift parallel with the vein"
 • "a drift of rain"

Ordet drift har 11 betydelser

 • Inom generell
 • Inom teknik, sjöfart, luftfart
 • Inom geologi
 • Inom filosofi
 • Inom bildligt
 • Inom gruvdrift
 • Inom jordbruk
 • Inom meteorologi
 • Inom elektricitet
 • Inom geologi
 • Inom fiske
generell
teknik, sjöfart, luftfart
geologi
filosofi
bildligt
gruvdrift
jordbruk
meteorologi
elektricitet
geologi
fiske

Vad betyder drift inom generell, generell, generell, generell ?

förflyttning

a force that moves something along

a process of linguistic change over a period of time

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till drift (inom generell)

Möjliga synonymer till drift (inom generell)

Möjliga synonymer till drift (inom generell)

Ordet drift inom teknik, sjöfart, luftfart

the gradual departure from an intended course due to external influences (as a ship or plane)

Översättningar (inom teknik, sjöfart, luftfart)

Svenska

Möjliga synonymer till drift (inom teknik, sjöfart, luftfart)

Ordet drift inom geologi

something heaped up by the wind or current

Översättningar (inom geologi)

Möjliga synonymer till drift (inom geologi)

Ordet drift inom filosofi

a general tendency as of opinion:

Översättningar (inom filosofi)

Synonymer till drift (inom filosofi)

Möjliga synonymer till drift (inom filosofi)

Ordet drift inom bildligt

general meaning or tenor:

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till drift (inom bildligt)

Möjliga synonymer till drift (inom bildligt)

Ordet drift inom gruvdrift

a horizontal (or nearly horizontal) passageway in a mine

Översättningar (inom gruvdrift)

Svenska

Synonymer till drift (inom gruvdrift)

Möjliga synonymer till drift (inom gruvdrift)

Ordet drift inom jordbruk

Översättningar (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till drift (inom jordbruk)

Ordet drift inom meteorologi

Översättningar (inom meteorologi)

Svenska
 • skur  [ bildligt ]

Möjliga synonymer till drift (inom meteorologi)

Ordet drift inom elektricitet

Översättningar (inom elektricitet)

Svenska

Möjliga synonymer till drift (inom elektricitet)

Ordet drift inom geologi

Översättningar (inom geologi)

Svenska

Möjliga synonymer till drift (inom geologi)

Ordet drift inom fiske

Översättningar (inom fiske)

Svenska

Möjliga synonymer till drift (inom fiske)

Diskussion om ordet drift