vård

vården
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till vård

Hur används ordet vård

 • "Hälsovårdsarbetare som smittats med influensa kan överföra viruset till patienter i sin vård"
 • "De här patienterna behöver fortfarande mycket vård"
 • "Hur är standarden på vården?"
 • "I hela landet fick anställda stanna i genomsnitt 6,5 dagar på grund av sjukdom eller vård av sjukt barn, vilket är en hel dag mer än under 2011."
 • "En svårt sjuk man sökte vård på akutmottagningen på Blekingesjukhuset i Karlskrona men tvingades vänta flera timmar innan han fick träffa en läkare."
 • "IVO skriver vidare att vården som gavs i väntan på läkarundersökningen inte kan anses ” vara förenligt med god och säker vård ”, enligt hälso- och sjukvårdslagen."
 • "Får åka längre för vård"
 • "Färdigbehandlade patienter får inte plats på kortidsboenden och särskilda boenden, vilket gör att de tvingas ligga kvar på sjukhuset trots att de inte behöver medicinsk vård, rapporterar flera lokala medier."
 • "– Ingen ska behöva vänta en dag för länge på vård när man har cancer."
 • "Standardiserade vårdförlopp är ett bra sätt att ge vettiga förutsättningar för personalen att ge en bra och tillgänglig vård, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande."
 • "Nu får läkaren kritik från Inspektionen för vård och omsorg ( IVO ) för att inte ha utrett patienten tillräckligt."
 • "– Det som kan oroa mig är att transportsträckorna blir längre och att den som är i behov av vård som en följd därav blir kvar längre hos oss."
 • "Efter det fick kvinnan åka tillbaka till Blekingesjukhuset i Karlskrona för vidare vård."
 • "I hela landet fick anställda stanna i genomsnitt 6,5 dagar på grund av sjukdom eller vård av sjukt barn, vilket är en hel dag mer än under 2011."
 • "En svårt sjuk man sökte vård på akutmottagningen på Blekingesjukhuset i Karlskrona men tvingades vänta flera timmar innan han fick träffa en läkare."
 • "IVO skriver vidare att vården som gavs i väntan på läkarundersökningen inte kan anses ” vara förenligt med god och säker vård ”, enligt hälso- och sjukvårdslagen."
 • "Får åka längre för vård"
 • "Färdigbehandlade patienter får inte plats på kortidsboenden och särskilda boenden, vilket gör att de tvingas ligga kvar på sjukhuset trots att de inte behöver medicinsk vård, rapporterar flera lokala medier."
 • "– Ingen ska behöva vänta en dag för länge på vård när man har cancer."
 • "Standardiserade vårdförlopp är ett bra sätt att ge vettiga förutsättningar för personalen att ge en bra och tillgänglig vård, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande."
 • "Nu får läkaren kritik från Inspektionen för vård och omsorg ( IVO ) för att inte ha utrett patienten tillräckligt."
 • "– Det som kan oroa mig är att transportsträckorna blir längre och att den som är i behov av vård som en följd därav blir kvar längre hos oss."
 • "Efter det fick kvinnan åka tillbaka till Blekingesjukhuset i Karlskrona för vidare vård."

Ordet vård har 2 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom historia
allmänt
historia

Vad betyder vård inom allmänt ?

det att någon person eller institution (såsom sjukhus) tar hand om någon annan, speciellt ett barn eller en sjuk eller skadad person, som inte tillräckligt kan ta hand om sig själv för tillfället, så att personen mår så bra som möjligt och eventuellt får sin skada läkt eller blir frisk från sin sjukdom

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till vård (inom allmänt)

Möjliga synonymer till vård (inom allmänt)

Relaterat till vård (inom allmänt)

omsorg

försvar

skyddsmedel

ledning

skydd

kvarhållande

hjälp

Ordet vård inom historia

Översättningar (inom historia)

Synonymer till vård (inom historia)

Möjliga synonymer till vård (inom historia)

Diskussion om ordet vård

 • - 2010-07-24

  bra översättning: health care