lagtolkning

lagtolkningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet lagtolkning

 • "Men liksom försäkringskassan måste förhålla sig till en allt strängare lagtolkning, står kommunen inför samma faktum."
 • "Barnmorskor kräver besked om lagtolkning"
 • "Dataspelsbranschens Per Strömbäck reagerar starkt mot denna lagtolkning som han menar kan drabba hundratusentals spel och i slutändan göra det omöjligt för branschen att bedriva sin verksamhet :"
 • "Migrationsverket släpper asylsökande ur förvar – efter ny lagtolkning"
 • "Anledningen är en ny lagtolkning – som gör det svårare att ta asylsökande i förvar."
 • "Genom nya formuleringar närmar man sig kommunernas lagtolkning, vilket väckt starka reaktioner internt."
 • "Men en ny lagtolkning som möjliggör DNA-tester ger många chansen att få komma hit."
 • "De nya marknadsföringskanalerna innebär i praktiken att stora annonspengar och svår lagtolkning har flyttat från en vuxenvärld in till tonårsrummen."
 • "Frågan blev aktuell efter en dom i Regeringsrätten som fick Skatte- verket att ändra sin lagtolkning."
 • "Efter en ny lagtolkning i Högsta domstolen ( HD ) kan polisen inte längre stoppa bilder och filmer som man anser är klart barnpornografiska."
 • "Men liksom försäkringskassan måste förhålla sig till en allt strängare lagtolkning, står kommunen inför samma faktum."
 • "Barnmorskor kräver besked om lagtolkning"
 • "Dataspelsbranschens Per Strömbäck reagerar starkt mot denna lagtolkning som han menar kan drabba hundratusentals spel och i slutändan göra det omöjligt för branschen att bedriva sin verksamhet :"
 • "Migrationsverket släpper asylsökande ur förvar – efter ny lagtolkning"
 • "Anledningen är en ny lagtolkning – som gör det svårare att ta asylsökande i förvar."
 • "Genom nya formuleringar närmar man sig kommunernas lagtolkning, vilket väckt starka reaktioner internt."
 • "Men en ny lagtolkning som möjliggör DNA-tester ger många chansen att få komma hit."
 • "De nya marknadsföringskanalerna innebär i praktiken att stora annonspengar och svår lagtolkning har flyttat från en vuxenvärld in till tonårsrummen."
 • "Frågan blev aktuell efter en dom i Regeringsrätten som fick Skatte- verket att ändra sin lagtolkning."
 • "Efter en ny lagtolkning i Högsta domstolen ( HD ) kan polisen inte längre stoppa bilder och filmer som man anser är klart barnpornografiska."

Ordet lagtolkning inom

Fotograf: Wikipedia

Relaterat till lagtolkning

ledning

lagskipning

laglighet

Diskussion om ordet lagtolkning