lagrum

lagrummet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet lagrum

  • "– Vi kommer titta på hur juridiken ser ut i de här frågorna och om det över huvud taget finns något lagrum för oss att agera, säger han."
  • "– Vi har blivit varse att det finns ett lagrum som säger att man inte kan föra över de här uppgifterna."
  • "Åtalet stödjer sig på ett lagrum om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål."
  • "Men i det lagrum som vi har att hålla oss till finns inget utrymme att ta hänsyn till det."
  • "– Man kan säga att det är samma lagrum i grunden, men i Örebroärendet är det riktat mot rekrytering."
  • "Jag har fullt förtroende för mina anställda och de har följt det lagrum som finns, säger hon."
  • "– Det fanns ingen som kunde svara på vilket lagrum som ska användas för att göra detta, eftersom det inte finns något, säger Anders W. Jonsson."
  • "Föreningen vill ha en ny lagstiftning.-Antingen i stil med den i England där det definieras som ett specifikt brott med tydligt lagrum, eller att laserpekare som som är över klass tre definieras enligt vapenlagen, analogt med olaga vapeninnehav, säger Gunnar Mandahl."
  • "– Med den här förändringen så skapar vi ett tydligt lagrum, där vi ger Transportstyrelsen ett uttalat mandat att bevilja tillstånd för att bedriva försöksverksamhet,"
  • "Klara lagrum om jäv saknas"

Rim på lagrum

Relaterat till lagrum

föreskrift

befallning

ledning

laglighet

Diskussion om ordet lagrum