föreskrift

föreskriften
föreskrifter
föreskrifterna
Substantiv [n]

Synonymer till föreskrift

Hur böjs ordet föreskrift på svenska?

Obestämd singular: föreskrift
Bestämd singular: föreskriften
Obestämd plural: föreskrifter
Bestämd plural: föreskrifterna

Hur används ordet föreskrift

 • "Vid tidpunkten för de påstådda brotten fanns inte någon föreskrift som kräver att säljaren bifogar dokumentation om analys och provtagning."
 • "Tingsrätten dömer pojkarna till ungdomsvård med särskild föreskrift."
 • "Efter Folkhälsomyndighetens striktare föreskrift om hur trängsel ska undvikas på krogar, caféer och restauranger i landet för att minska risken för spridning av coronaviruset så genomförde Blekinges kommuner kontroller på 100 ställen."
 • "IVO riktar nu skarp kritik mot bristerna i handläggningen av ärendet och skriver i sitt beslut att ” nämnden brustit i att följa gällande föreskrift om att inleda utredning vid misstankar om våld ”."
 • "Men eftersom mannen då tagit kontakt med en alkoholterapeut, och uppgav att han ville ordna upp sitt liv, fann rätten att skyddstillsyn med en föreskrift om att genomgå alkoholavvänjande behandling var den bästa påföljden."
 • "Personer som dömts till skyddstillsyn med föreskrift om vård ska enligt Sarah Albenius Öhrn rapporteras till frivården direkt när de inte följer föreskrifterna."
 • "På vissa platser är det till och med alkoholförbud för alla enligt lokal föreskrift."
 • "Rent juridiskt var det förmodligen inget brott att köra ut på bron eftersom Trafikverkets föreskrift om viktbegränsning saknas."
 • "Rätten konstaterar att det saknades en gällande föreskrift om brons bärighet och därför varnade inte chaufförens GPS när han närmades sig bron."
 • "Påföljden för mannen, som efter händelsen frivilligt genomgått en missbruksbehandling, blir i stället skyddstillsyn med en föreskrift om att genomgå Kriminalvårdens påverkansprogram återfallsprevention."

Vad betyder föreskrift inom byggnadskonst ?

av myndighet beslutad författning

Relaterat till föreskrift

föreskrift

befallning

offentliggörande

anvisning

myndighet

laglighet

levnadsregel

enhetlighet

Diskussion om ordet föreskrift

 • - 2008-12-24

  regulation