hänvisning

hänvisningen
hänvisningar
hänvisningarna
Substantiv [n]

Synonymer till hänvisning

Hur böjs ordet hänvisning på svenska?

Obestämd singular: hänvisning
Bestämd singular: hänvisningen
Obestämd plural: hänvisningar
Bestämd plural: hänvisningarna

Hur används ordet hänvisning

  • "Polisen vill inte svara på några frågor, med hänvisning till sekretess."
  • "Tidigare har bland annat Svenska barnläkarföreningen avrått sina medlemmar att utföra undersökningarna, med hänvisning till att felmarginalerna är för stora."
  • "I Nättraby läggs Ringvägens lekplats ned med hänvisning till Havgårdsvägens lekplats, Fasanstigens lekplats läggs ned och barnen där hänvisas till Mjöviksvägens lekplats och även Lärkvägens lekplats läggs ned och barnen hänvisas till Sieslättsvägens lekplats."
  • "Det med hänvisning till den meddelarfrihet som råder på området kring tryck- och yttrandefrihet."
  • "Ryssland tänker i sommar skicka världens största atomubåt till Östersjön, skriver Svenska Dagbladet, med hänvisning till The Barents Observer."
  • "Försvarsmakten och regeringen är kritiska till affären, med hänvisning till det säkerhetspolitiska läget."
  • "Men medicinska åldersbedömningar ha varit omstridda och Svenska barnläkarföreningen har avrått sina medlemmar att utföra undersökningar, med hänvisning till att felmarginalerna var för stora."
  • "– Majoriteten avfärdar kameror med hänvisning till att Länsstyrelsen inte skulle tillåta sådana."
  • "Claes Wiridén vill inte uttala sig i det specifika fallet rörande Nils-Erik Andrén med hänvisning till sekretess och den pågående internutredningen."
  • "Tidigare har bland annat Svenska barnläkarföreningen avrått sina medlemmar att utföra undersökningarna, med hänvisning till att felmarginalerna är för stora."

Vad betyder hänvisning inom kläder ?

anmärkning om var (mer) relevant information kan hittas

Diskussion om ordet hänvisning