referens

referensen
referenser
referenserna
Substantiv [n]

Synonymer till referens

Hur böjs ordet referens på svenska?

Obestämd singular: referens
Bestämd singular: referensen
Obestämd plural: referenser
Bestämd plural: referenserna

Hur används ordet referens

 • "24 Karats vd Mohanad Asalya, som står som referens på samtliga fakturor som har skickats ut, säger att inga fel har begåtts .."
 • "Hon menar att de medicinska läkarens intyg ofta kan sakna en referens till varför skadan hänger ihop med arbetsplatsolyckan."
 • "– Jag tror att det här är ett jättebra sätt att ge ungdomar en chans att nå arbetslivet och få sin första referens, säger Felicia Johansson."
 • "– Där borde vi tagit en referens internt i landstinget och det verkar tyvärr inte vara gjort i detta fallet, säger Jonas Kullberg, personaldirektör i Landstinget Blekinge."
 • "I vanliga fall skrotas de vapen och vapendelar som lämnas in, men det kan bli fråga om att behålla de ovanliga vapentyperna för att ha som referens."
 • "– Vi har idag passerat 150,000 sålda och beställda biljetter, vi ligger idag som referens 10,000 över VM 1993 säger Kent Lövgren marknadschef på VM bolaget."
 • "Nu analyseras dock provet för att se vad släckskummet innehåller och vad släckvattnet har fört med sig ner i brunnarna för att längre fram kunna ha som referens."
 • "Det kan vara så att vi måste titta mer på bakgrund och referens."
 • "– Personligen kan jag inte se någon referens till hakkors eller något liknande."
 • "Oavsett om den sökande angivit den som referens eller inte, säger Johan Berntsson, skolchef i Varberg."
 • "24 Karats vd Mohanad Asalya, som står som referens på samtliga fakturor som har skickats ut, säger att inga fel har begåtts .."
 • "Hon menar att de medicinska läkarens intyg ofta kan sakna en referens till varför skadan hänger ihop med arbetsplatsolyckan."
 • "– Jag tror att det här är ett jättebra sätt att ge ungdomar en chans att nå arbetslivet och få sin första referens, säger Felicia Johansson."
 • "– Där borde vi tagit en referens internt i landstinget och det verkar tyvärr inte vara gjort i detta fallet, säger Jonas Kullberg, personaldirektör i Landstinget Blekinge."
 • "I vanliga fall skrotas de vapen och vapendelar som lämnas in, men det kan bli fråga om att behålla de ovanliga vapentyperna för att ha som referens."
 • "– Vi har idag passerat 150,000 sålda och beställda biljetter, vi ligger idag som referens 10,000 över VM 1993 säger Kent Lövgren marknadschef på VM bolaget."
 • "Nu analyseras dock provet för att se vad släckskummet innehåller och vad släckvattnet har fört med sig ner i brunnarna för att längre fram kunna ha som referens."
 • "Det kan vara så att vi måste titta mer på bakgrund och referens."
 • "– Personligen kan jag inte se någon referens till hakkors eller något liknande."
 • "Oavsett om den sökande angivit den som referens eller inte, säger Johan Berntsson, skolchef i Varberg."

Ordet referens har 2 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom kontor
allmänt
kontor

Vad betyder referens inom allmänt ?

källa /till påstående/; bit information som anger varifrån en given informationsmängd kommer

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till referens (inom allmänt)

Möjliga synonymer till referens (inom allmänt)

Ordet referens inom kontor

person som rekommenderar vid anställning

Översättningar (inom kontor)

Möjliga synonymer till referens (inom kontor)

Diskussion om ordet referens