kadens

[kaˈdɛns]
kadensen
kadenser
kadenserna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet kadens?

[kaˈdɛns]

Hur böjs ordet kadens på svenska?

Obestämd singular: kadens
Bestämd singular: kadensen
Obestämd plural: kadenser
Bestämd plural: kadenserna

Hur används ordet kadens

  • "Vid motionscykling resulterar en förhöjd kadens oftast i mindre effektiva tramptag, säger Federico Formenti, en av forskarna bakom studien som presenteras i Physiological Reports, i en kommentar."
  • "Vid en trampfrekvens ( kadens ) på 110 varv per minut går 60 procent av energin åt till att röra på benen, medan bara 40 procent används för att övervinna cykelns motstånd, det vill säga föra cykeln framåt."

Vad betyder kadens inom musik ?

En kadens (uttalat /kaˈdɛns/ även /kaˈdaŋs/; italienska cadenza, franska cadence, ytterst av det latinska verbet cadere (cado) 'falla') i musiken betecknar en (ofta stereotyp) ackordföljd som avslutar en fras, ett avsnitt eller ett helt tonalt musikstycke https://sv.wikipedia.org/wiki/Kadens

Möjliga synonymer till kadens

Relaterat till kadens

musik

Diskussion om ordet kadens