sats

satsen
satser
satserna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet sats på svenska?

Obestämd singular: sats
Bestämd singular: satsen
Obestämd plural: satser
Bestämd plural: satserna

Hur används ordet sats

 • "För då tar den hormonstinna hjorten ny sats och springer rakt emot en annan visent och stångar denna."
 • "Jag vet inte om jag eller visenttjuren blev mest förvånad när davidshjorten plötsligt tog sats och stångade tjuren, säger Christina Sandin."
 • "Han reagerade då och skrek efter föraren, som vände om, tog sats – och körde rakt över Björn Holgersson."
 • "När de två truckarna ringat in bilen tog inbrottstjuven sats och körde in i en av dem."
 • "Men nu tar vi sats mot nya mål och ser fram emot att kunna presentera en fantastisk festival 2021, säger Daniel Svensson, som är evenemangssamordnare i Karlshamn."
 • "När Blekingenytt träffar honom laddar han upp med en större sats kanelbullar på Ritz Conditori i Sölvesborg, som är hans arbetsplats."
 • "Och hon vill också sats mer på skolan att barn och ungdomar redan tidigt lär sig om bra mat och motion."
 • "Om utvecklingen fortsätter i samma takt som idag kommer Dalarna bara att nå ett av de 12 miljömål som sats upp fram till 2020."
 • "Taxiföraren åtalas för mordförsök – ska ha backat och tagit ny sats"
 • "Enligt räddningstjänsten hade mängder av brännbart material sats i brand."

Ordet sats har 7 betydelser

 • Inom filosofi
 • Inom musik
 • Inom vardagligt, sex
 • Inom sport
 • Inom botanik
 • Inom teater
 • Inom lingvistik
filosofi
musik
vardagligt, sex
sport
botanik
teater
lingvistik

Vad betyder sats inom filosofi ?

den minsta grammatiska enhet som fullständigt kan uttrycka ett faktiskt föreliggande sakförhållande (och därmed måste innehålla ett predikat), som (ofta) ensam kan utgöra en korrekt mening

Översättningar

Synonymer till sats

Möjliga synonymer till sats

Ordet sats inom musik

Översättningar

Engelska

Synonymer till sats

Relaterat till sats

musik

Ordet sats inom vardagligt sex

Översättningar

Engelska

Synonymer till sats

Möjliga synonymer till sats

Ordet sats inom sport

Översättningar

Engelska

Synonymer till sats

Möjliga synonymer till sats

Relaterat till sats

rörelse

hastighet

hoppning

Ordet sats inom botanik

Översättningar

Engelska

Synonymer till sats

Möjliga synonymer till sats

Ordet sats inom teater

Översättningar

Engelska

Synonymer till sats

Möjliga synonymer till sats

Relaterat till sats

klass

Ordet sats inom lingvistik

Översättningar

Engelska

Synonymer till sats

Möjliga synonymer till sats

Relaterat till sats

grammatik