fruktan

Substantiv

Översättningar

Hur används ordet fruktan

 • "Det var väldiga skepp, värdiga en stormakt vars krig och konst fick nackar att böjas i fruktan och respekt."
 • "” Den synnerligen hotfulla situation som genom detta förfarande riktats mot mål-sägandena har varit ägnad att framkalla allvarlig fruktan för egen, och de andras säkerhet till person ”, skriver åklagaren."
 • "Åklagarens begäran kom som en överraskning för försvaret och väckte omgående känslor av rädsla och fruktan hos den 32-årige mannen – Yaras tidigare vårdnadshavare."
 • "Enligt åklagaren som lämnat in åtalet till Umeå tingsrätt, så har hotet varit ägnat att hos Daniel Riazat framkalla allvarlig fruktan för egen person."
 • "Enligt åklagaren som lämnat in åtalet till Umeå tingsrätt, så har hotet varit ägnat att hos Daniel Riazat framkalla allvarlig fruktan för egen person."
 • "Enligt hovrätten kan uttalandet ” Häng Daniel Riazar ” inte uppfattas som något annan än ett hot om brottslig gärning som varit ägnat åt att framkalla allvarlig fruktan."
 • "På lördag, dagen före valet, är det premiär på ” Tredje rikets fruktan och elände ” av Bertold Brecht."
 • "Tredje rikets fruktan och elände är en musikalisk kabaré, som Bertold Brecht skrev 1937 under sin exil i Danmark, dit han hade tvingats fly från det nazistiska Tyskland."
 • "De gör det på egen risk – men utan fruktan."
 • "– Religion kan föda både hopp och fruktan."

Vad betyder fruktan inom generell ?

en stark, okontrollerbar, obehaglig känsla som orsakas av faktisk eller upplevd fara eller hot

Möjliga synonymer till fruktan

Diskussion om ordet fruktan

fruktan

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet fruktan

 • "Det var väldiga skepp, värdiga en stormakt vars krig och konst fick nackar att böjas i fruktan och respekt."
 • "” Den synnerligen hotfulla situation som genom detta förfarande riktats mot mål-sägandena har varit ägnad att framkalla allvarlig fruktan för egen, och de andras säkerhet till person ”, skriver åklagaren."
 • "Åklagarens begäran kom som en överraskning för försvaret och väckte omgående känslor av rädsla och fruktan hos den 32-årige mannen – Yaras tidigare vårdnadshavare."
 • "Enligt åklagaren som lämnat in åtalet till Umeå tingsrätt, så har hotet varit ägnat att hos Daniel Riazat framkalla allvarlig fruktan för egen person."
 • "Enligt åklagaren som lämnat in åtalet till Umeå tingsrätt, så har hotet varit ägnat att hos Daniel Riazat framkalla allvarlig fruktan för egen person."
 • "Enligt hovrätten kan uttalandet ” Häng Daniel Riazar ” inte uppfattas som något annan än ett hot om brottslig gärning som varit ägnat åt att framkalla allvarlig fruktan."
 • "På lördag, dagen före valet, är det premiär på ” Tredje rikets fruktan och elände ” av Bertold Brecht."
 • "Tredje rikets fruktan och elände är en musikalisk kabaré, som Bertold Brecht skrev 1937 under sin exil i Danmark, dit han hade tvingats fly från det nazistiska Tyskland."
 • "De gör det på egen risk – men utan fruktan."
 • "– Religion kan föda både hopp och fruktan."

Vad betyder fruktan inom teknik ?

en stark, okontrollerbar, obehaglig känsla som orsakas av faktisk eller upplevd fara eller hot

Möjliga synonymer till fruktan

Relaterat till fruktan

tvivel

betänklighet

känsla

antagande

lidande

feghet

fruktan

fara

Diskussion om ordet fruktan