ångestrop

ångestropet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Översättningar

Relaterat till ångestrop

lidande

olycka

fruktan

klagan

ljudstyrka