ängslan

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Synonymer till ängslan

Hur används ordet ängslan

  • "Detta skapar en oro och ängslan hos honom."
  • "När vi skapade musik tillsammans tänkte jag för mig själv ” det är exakt så här musik ska spelas : med ärlighet, respekt, noggranna förberedelser och utan ängslan ”, säger Roberto González-Monjas."
  • "Närmare hälften av svenskarna har någon sjukdom eller hälsoproblem, och var femte uppger att de har besvär av ängslan, oro eller ångest."
  • "Årets elevbarometer, en enkätundersökning som skickas ut till samtliga gymnasieungdomar i Halmstad, visar att mer än var tredje tjej ofta känner oro och ängslan över skolan."
  • "I årets undersökning uppger mer än var tredje tjej att hon ofta känner oro och ängslan på grund av skolarbetet."
  • "– Man behöver inte känna en överdriven ängslan."
  • "Varannan äldre som får äldreomsorg upplever besvär av ängslan, oro eller ångest."
  • "Under dessa år har befolkningen med en lägre inkomst stått för 30 procent av alla självmord och för självrapportering av ångest, ängslan, oro samt hälften av alla psykiatriska diagnoser."
  • "– Det finns lycksökare som utnyttjar människors oro och ängslan och ibland lyckas få ut undermåliga produkter på marknaden, säger Zelmin-Ekenhem."
  • "Närmare hälften av svenskarna har någon sjukdom eller hälsoproblem, och var femte uppger att de har besvär av ängslan, oro eller ångest."

Vad betyder ängslan inom ur ?

(lätt) rädsla eller oro

Relaterat till ängslan

tvivel

känsla

olycka

lidande

obehag

tungsinthet

fruktan

kval

överkänslighet

Diskussion om ordet ängslan