tvetydighet

tvetydigheten
tvetydigheter
tvetydigheterna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet tvetydighet på svenska?

Obestämd singular: tvetydighet
Bestämd singular: tvetydigheten
Obestämd plural: tvetydigheter
Bestämd plural: tvetydigheterna

Hur används ordet tvetydighet

  • "Säters kommunslogan har med anledning av sin tvetydighet fått mycket uppmärksamhet genom åren."
  • "Den sortens tvetydighet intresserar mig, avslutar Xavier Veilhan."
  • "Sandro Gozi, Italiens representant under förhandlingarna, säger att man har tröttnat på EU:s tvetydighet och motsägelser."
  • "Representanthusets talman Paul Ryan sa bland annat att ” det inte får finnas någon moralisk tvetydighet ” och kallade vit makt-demonstrationerna ” motbjudande ”."
  • "– Det finns en tvetydighet om linbana kan räknas in där."

Vad betyder tvetydighet inom generell ?

det att vara tvetydig; egenskap|egenskapen av att ha två eller flera tolkning|tolkningar

Relaterat till tvetydighet

tvivel

fara

oriktighet

tvetydighet

nybildning av ord

kvickhet

tankefel

falskhet

ovisshet

sammanblandning

tvåtal

otydlighet

obegriplighet

Diskussion om ordet tvetydighet