klenmod

(-)(-)(-)
Substantiv

Vad betyder klenmod inom generell ?

rädsla, modlöshet

Relaterat till klenmod

tvivel

betänklighet

fruktan

underskattning

feghet

klentrogenhet

slapphet

tungsinthet

hopplöshet

ödmjukhet