tvivel

tvivlet
tvivel
tvivlen
Substantiv [t]

Synonymer till tvivel

Hur böjs ordet tvivel på svenska?

Obestämd singular: tvivel
Bestämd singular: tvivlet
Obestämd plural: tvivel
Bestämd plural: tvivlen

Hur används ordet tvivel

  • "– Det måste ju vara ställt utom allt rimligt tvivel för att man ska kunna döma någon överhuvudtaget för ett brott."
  • "Det råder inte längre några tvivel om att det är kung Hans skepp Gribshunden från 1480-talet som ligger på havsbotten utanför Ronneby."
  • "Efter att ha tagit del av de utredningar kring innehållet på datorn och hur den använts, menar hovrätten att det är ställt utom allt rimligt tvivel att läraren har känt till att filmerna fanns på daton."
  • "– Han har ju haft det här på känn en vecka och han är grymt rutinerad så jag har inga tvivel, säger Mjällbys tränare Anders Torstensson till P4 Blekinge."
  • "Högskolans disciplinnämnd konstaterar att det står ” utom allt rimligt tvivel att studenten haft för avsikt att vilseleda om sina kunskaper genom plagiering ” och beslutar därför att studenten stängs av från all undervisning i tre månader, det vill säga till början av november."
  • "De har bara känt varandra i ett års tid, men det råder inget tvivel om att hundarna Zombie och Sassi i Karlskrona vill umgås resten av sina liv."
  • "— Det fanns inga tvivel."
  • "– Dels ska du hitta en gärningsperson och det ska kunna vara ställt utom rimligt tvivel att detta är gärningspersonen, säger Kristina Aspegren."
  • "Att hon är förtjust i igelkottar råder det inget tvivel om."
  • "Förvaltningsrätten menade att det endast var mindre variationer i fråga om stavning på valsedlarna och att det därför inte förelåg något tvivel om att det handlar om samma valsedelgrupp."

Vad betyder tvivel inom religion ?

Fotograf: Wikipedia
det att inte riktigt tro på någon eller något (påstående, person e.d.)

Möjliga synonymer till tvivel

Relaterat till tvivel

tvivel

osannolikhet

betänklighet

ovillighet

tvivel

irrlära

fruktan

förnekelse

motbevis

klentrogenhet

obeslutsamhet

ovisshet

sammanblandning

Diskussion om ordet tvivel