vankelmod

vankelmodet
(-)(-)
Substantiv [t]

Synonymer till vankelmod

Hur används ordet vankelmod

  • "– Under min betänketid har jag pendlat fram och tillbaka i mitt vankelmod."

Vad betyder vankelmod inom ekonomi ?

det att ha svårt för att fatta beslut

Relaterat till vankelmod

tvivel

ovisshet

vankelmod

rubbning

föränderlighet

annullering

nyck

obeslutsamhet

ombytlighet

Diskussion om ordet vankelmod