dröjsmål

dröjsmålet
dröjsmål
dröjsmålen
Substantiv [t]

Synonymer till dröjsmål

Hur böjs ordet dröjsmål på svenska?

Obestämd singular: dröjsmål
Bestämd singular: dröjsmålet
Obestämd plural: dröjsmål
Bestämd plural: dröjsmålen

Hur används ordet dröjsmål

  • "Av dessa rapporterade 36 dröjsmål."
  • "Karlskrona får JO-kritik för dröjsmål"
  • "Dessutom ska gruppen reda ut ansvar och kunna agera utan dröjsmål, säger Karolina Skog ( MP )."
  • "36 års dröjsmål med att bilda naturreservat"
  • "Chatarina Holmberg ( S ) tycker det är viktigt att arbetet som krävs för att lokalerna ska bli bra genomförs – och att det genomförs utan dröjsmål."
  • "Ett visst ytterligare dröjsmål kan vara ofrånkomligt om framställningen avser eller kräver genomgång av ett omfattande material ”, skriver JO."
  • "Från och med oktober gäller de nya förskrifterna, som innebär att socialnämnden utan dröjsmål måste starta en utredning."
  • "Kommunen fattade beslutet samma dag att bevilja stödet, men det skulle komma att dröja till april i år för kommunen att verkställa beslutet, vilket innebär ett dröjsmål på 214 dagar över den beräknade väntetiden, enligt Ivo, Inspektionen för Vård och omsorg."
  • "Ett obegripligt agerande, menar Lärarförbundet som i dag riktar hård kritik mot kommunledningens dröjsmål."
  • "Missförhållandet i det aktuella fallet avhjälptes utan dröjsmål när nattpersonalen upptäckte vårdtagaren."

Vad betyder dröjsmål inom generell ?

fördröjning

Möjliga synonymer till dröjsmål

Relaterat till dröjsmål

långvarighet

orörlighet

hinder

obeslutsamhet

lojhet

långsamhet

försening

ovillighet

Diskussion om ordet dröjsmål