motsägelse

[ˈmuːtsɛːgelsə]
motsägelsen
motsägelser
motsägelserna
Substantiv [n]

Synonymer till motsägelse

Hur uttalas ordet motsägelse?

[ˈmuːtsɛːgelsə]

Hur böjs ordet motsägelse på svenska?

Obestämd singular: motsägelse
Bestämd singular: motsägelsen
Obestämd plural: motsägelser
Bestämd plural: motsägelserna

Hur används ordet motsägelse

 • "Hovrätten ansåg också att hans förklaring om att han tagit emot ” en cigarett han inte velat ha ” blir en direkt motsägelse till att han också uppgett att han inte tar emot cigaretter av andra."
 • "– Det finns ingen motsägelse i detta."
 • "– Det finns ingen motsägelse i detta."
 • "Han säger att han inte tycker inte det finns någon motsägelse mellan SVT:s siffror och Socialstyrelsens uttalande om överdödlighet, för om man ser till hela landet är situationen inte lika dramatisk."
 • "Ingen motsägelse i SVT:s rapportering"
 • "Men Emma Henriksson ser en motsägelse i de jämställdhetsfrågor som många politiska parter bedriver vilka syftar till att få män att ta mer ansvar för familj och hem :"
 • "Ett medlemskap i Stratcom är ingen motsägelse mot Miljöpartiets inställning att Sverige ska vara militärt alliansfritt."
 • "Så det behöver inte vara en motsägelse, säger Danuta Wasserman, professor i psykiatri och självmordsprevention vid Karolinska institutet, till TT."
 • "Det finns förvisso ingen motsägelse i det han sade då och det faktum att han nu helt stänger ingen den något gläntande språkrörsdörren."
 • "– Idén om att barn skulle vara kompetenta är ju en motsägelse i sig själv, säger David Ebenhard."
 • "Hovrätten ansåg också att hans förklaring om att han tagit emot ” en cigarett han inte velat ha ” blir en direkt motsägelse till att han också uppgett att han inte tar emot cigaretter av andra."
 • "– Det finns ingen motsägelse i detta."
 • "– Det finns ingen motsägelse i detta."
 • "Han säger att han inte tycker inte det finns någon motsägelse mellan SVT:s siffror och Socialstyrelsens uttalande om överdödlighet, för om man ser till hela landet är situationen inte lika dramatisk."
 • "Ingen motsägelse i SVT:s rapportering"
 • "Men Emma Henriksson ser en motsägelse i de jämställdhetsfrågor som många politiska parter bedriver vilka syftar till att få män att ta mer ansvar för familj och hem :"
 • "Ett medlemskap i Stratcom är ingen motsägelse mot Miljöpartiets inställning att Sverige ska vara militärt alliansfritt."
 • "Så det behöver inte vara en motsägelse, säger Danuta Wasserman, professor i psykiatri och självmordsprevention vid Karolinska institutet, till TT."
 • "Det finns förvisso ingen motsägelse i det han sade då och det faktum att han nu helt stänger ingen den något gläntande språkrörsdörren."
 • "– Idén om att barn skulle vara kompetenta är ju en motsägelse i sig själv, säger David Ebenhard."

Vad betyder motsägelse inom teknik ?

påstående som strider mot ett annat påstående; påstående som inte kan vara sant samtidigt som ett annat påstående, ''eller'' ett påstående som aldrig kan vara sant

Möjliga synonymer till motsägelse

Relaterat till motsägelse

ogillande

vederläggning

motstånd

omläggning

motstånd

motstånd

oenighet

retlighet

ohövlighet

förnekelse

motsats

ovillighet

svar

gensträvighet

motsättning

Diskussion om ordet motsägelse