försummelse

försummelsen
försummelser
försummelserna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till försummelse

Hur böjs ordet försummelse på svenska?

Obestämd singular: försummelse
Bestämd singular: försummelsen
Obestämd plural: försummelser
Bestämd plural: försummelserna

Hur används ordet försummelse

  • "Länsstyrelsen har genom sin försummelse, kraftigt försämrat kvaliteten på min semester. ” skriver mannen i JO-anmälan."
  • "Av landets tandläkare har 91 procent någon gång i sitt arbete misstänkt att ett barn far illa till följd av misshandel eller försummelse men enbart 21 procent av tandläkarna har anmält sin oro till socialtjänsten."
  • "Brottet bedöms som grovt för att han i rollen som hyresvärd ” gjort sig skyldig till försummelse av allvarligt slag ”, enligt åtalet."
  • "För misstanken om försummelse riskerade Lagarde fängelse upp till ett år eller böter, men enligt domen undgår hon straff."
  • "I domen slår tingsrätten fast att äventyrslandets anställda har orsakat kollisionerna i vattenrutschkanan genom försummelse i tjänsten då de inte varit tillräckligt uppmärksamma."
  • "Vid ett tillfälle har personalen visat försummelse och nonchalans när de struntade i rekommendationerna från en sjuksköterska."
  • "Det går därför inte att hävda att patientens fall direkt orsakades av någon försummelse i vård och omhändertagande."
  • "De vände sig till förvaltningsrätten med en begäran om att kommunen ska åläggas att betala en avgift till staten på 553 500 kronor för sin försummelse."
  • "Dels på grund av att rekvisitet ” synnerliga skäl ” är uppfyllt och dels i vart fall i den del där åklagarens fel och försummelse har orsakat honom merkostnader."
  • "– Det här är notan som betalas av staten för försummelse av lärarlönerna under lång tid."

Vad betyder försummelse inom ALLMÄNT ?

brist, slarv

Möjliga synonymer till försummelse

Relaterat till försummelse

avskildhet

anakronism

tröghet

overksamhet

försyndelse

omogenhet

ofullkomlighet

försumlighet

ouppmärksamhet

försummelse

förlust

avbrott

ofullständighet

ojämnhet

försening

vårdslöshet

gensträvighet

otillräcklighet

tillkortakommande

olämplighet

Diskussion om ordet försummelse