eliminering

Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet eliminering

 • "- Det handlade om en systematisk eliminering."
 • "Amnesty refererar till FN-kommittén för eliminering av rasdiskriminering, som oroas av att hatbrott sällan leder till åtal i Sverige, trots att det finns lagrum för det."
 • "Amnesty återger främst rapporter från andra organisationer såsom FN:s kommitté för eliminering av rasdiskri- minering samt Europarådets organ."
 • "Syftet med kampanjen är att förbjuda kärnvapen genom en internationell konvention som leder till dess eliminering."
 • "Efter en ny förlust mot Islanders är nu Capitals bara en match från eliminering"
 • "– Så vad jag hittade för fotboll var att en eliminering ur en stor turnering, det leder till att marknaden går ner med 0,5 procent nästa dag, och för rugby är det 0,15 procent."
 • "Det vore absurt att skylla på en enda spelare för vår eliminering, säger Grindel."
 • "” Syriens demokratiska styrkor ( SDF ) deklarerar härmed total eliminering av det så kallade kalifatet och ett 100-procentigt tillintetgörande av IS territorium."
 • "– Det representerar ett meningsfullt åtagande mot total eliminering av kärnvapen, som fortfarande är FN:s högsta nedrustningsprioritet, säger han."
 • "- Mitt mål är total eliminering av kärnvapen."

Vad betyder eliminering inom generell ?

elimination, avlägsnande, uteslutning

Möjliga synonymer till eliminering

Diskussion om ordet eliminering

eliminering

elimineringen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet eliminering

 • "- Det handlade om en systematisk eliminering."
 • "Amnesty refererar till FN-kommittén för eliminering av rasdiskriminering, som oroas av att hatbrott sällan leder till åtal i Sverige, trots att det finns lagrum för det."
 • "Amnesty återger främst rapporter från andra organisationer såsom FN:s kommitté för eliminering av rasdiskri- minering samt Europarådets organ."
 • "Syftet med kampanjen är att förbjuda kärnvapen genom en internationell konvention som leder till dess eliminering."
 • "Efter en ny förlust mot Islanders är nu Capitals bara en match från eliminering"
 • "– Så vad jag hittade för fotboll var att en eliminering ur en stor turnering, det leder till att marknaden går ner med 0,5 procent nästa dag, och för rugby är det 0,15 procent."
 • "Det vore absurt att skylla på en enda spelare för vår eliminering, säger Grindel."
 • "” Syriens demokratiska styrkor ( SDF ) deklarerar härmed total eliminering av det så kallade kalifatet och ett 100-procentigt tillintetgörande av IS territorium."
 • "– Det representerar ett meningsfullt åtagande mot total eliminering av kärnvapen, som fortfarande är FN:s högsta nedrustningsprioritet, säger han."
 • "- Mitt mål är total eliminering av kärnvapen."

Diskussion om ordet eliminering