förbehåll

förbehållet
förbehåll
förbehållen
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till förbehåll

Hur böjs ordet förbehåll på svenska?

Obestämd singular: förbehåll
Bestämd singular: förbehållet
Obestämd plural: förbehåll
Bestämd plural: förbehållen

Hur används ordet förbehåll

 • "Hon har dock vissa förbehåll när hon ­bestämmer en resa och det är att sitta så långt ifrån motorerna som möjligt."
 • "Hon har dock vissa förbehåll när hon ­bestämmer en resa och det är att sitta så långt ifrån motorerna som möjligt."
 • "Har hänvisat 31 kvinnor och 28 barn vidare det senaste året, med förbehåll för att det ibland glöms bort att fylla i denna statistik, så det kan handla om fler."
 • "Han medger utan förbehåll allt man skulle kunna anklaga honom för : han talar öppet om att han varit narkotikamissbrukare, alkoholist och bulimiker."
 • "Har hänvisat 31 kvinnor och 28 barn vidare det senaste året, med förbehåll för att det ibland glöms bort att fylla i denna statistik, så det kan handla om fler."
 • "Inför detta förbehåll tackade GP nej."
 • "Ringhals godkänt med förbehåll"
 • "Om hästen har en liten chans är det alltid under vissa förbehåll : ” med rätt resa ”."
 • "Affären berör drygt 100 medarbetare på sju orter i Sverige och genomförs med förbehåll för sedvanligt godkännande från Finansinspektionen."
 • "Den stora dagstidningen El Tiempo – etablissemangets organ – publicerar en ledare där det heter att ” trots förbehåll angående sättet som han verkställde sitt ambitiösa projekt på, måste man konstatera att hans största omtanke alltid gällde de minst gynnades välstånd och strävan efter ett jämlikare samhälle ”."
 • "Det finns ett förbehåll, så här skriver Länsstyrelse :"
 • "Men det finns ett förbehåll : bekämpning får endast ske där mängden stickmyggor vid något mättillfälle under de senaste 10 åren uppgått till minst 5 000 per fälla och fångstnatt."
 • "Endast en region, Jönköping, svarar utan förbehåll ja när vi frågar om vårdpersonal kommer att få semester i juni-augusti."
 • "Nu är den på behandling hos regeringen och Folkhälsomyndigheten och enligt de senaste uppgifterna som kom igår, vill de att unga äldre ska börja träna igen, dock med vissa förbehåll."
 • "Nu har länsstyrelsens yttrande kommit – om att tillåta att gruvan öppnas igen, men med flera viktiga förbehåll."
 • "De kräver att Folkpartiet, precis som tidigare, ska säga ja till euron, utan förbehåll."
 • "Men med vissa förbehåll."
 • "Det finns ett förbehåll, så här skriver Länsstyrelse :"
 • "Ringhals godkänt med förbehåll"
 • "Ringhals godkänt med förbehåll"

Vad betyder förbehåll inom organisation ?

förutsättning för godkännande; reservation

Möjliga synonymer till förbehåll

Relaterat till förbehåll

avskildhet

förberedelse

syfte

antagande

förbehåll

förutsägelse

villkor

avvikelse

Diskussion om ordet förbehåll

förbehålla

förbehåller
förbehöll
förbehållit
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet förbehålla på svenska?

Presens: förbehåller
Preteritum: förbehöll
Supinum: förbehållit

Hur används ordet förbehålla

 • "– Skulle inte det svenska snuset få finnas på en europeisk marknad vill vi själva förbehålla oss rätten att kunna reglera det, därvidlag har inget ändrats."
 • "– ” Allierad ” är ett ord som vi brukar förbehålla medlemmar i Nato."
 • "- De synpunkter jag har där vill jag förbehålla gruppledardiskussionen."
 • "” Vi köper in stora mängder material och det material som vi vill förbehålla oss rätten att vara exklusiva kring längre än två år är bara en bråkdel ( ... ) I några få fall kommer materialet vara av ett slag som vi vill vara ensamma om att erbjuda våra läsare."
 • "I dessa enskilda fall vill vi förbehålla oss rätten att vara exklusiva med just det materialet ( ... ) Vi har nära dialog med våra frilansare och vi har lyssnat på den framförda kritiken och anpassat avtalet i linje med de önskemål som framförts. ”"
 • "– Vi måste förbehålla oss rätten att utse en programledare själv."
 • "– Vi kommer att förbehålla våra ansträngningar och vår nationella solidaritet de ödmjukaste, blygsammaste och fattigaste bland oss, sade hon."
 • "Experten om USA:s nya cyberstrategi : ” Man måste förbehålla sig rätten att slå tillbaka ”"
 • "- Man tycker sig att man måste förbehålla sig rätten att slå tillbaka även om man inte är helt säkra vad attacken kommer ifrån."
 • "Premiärminister Ismail Haniya sade när den nya palestinska regeringen installerades i dag att palestinierna måste förbehålla sig rätten att bjuda Israel ” motstånd av alla sorter ”."
 • "– Skulle inte det svenska snuset få finnas på en europeisk marknad vill vi själva förbehålla oss rätten att kunna reglera det, därvidlag har inget ändrats."
 • "– ” Allierad ” är ett ord som vi brukar förbehålla medlemmar i Nato."
 • "- De synpunkter jag har där vill jag förbehålla gruppledardiskussionen."
 • "” Vi köper in stora mängder material och det material som vi vill förbehålla oss rätten att vara exklusiva kring längre än två år är bara en bråkdel ( ... ) I några få fall kommer materialet vara av ett slag som vi vill vara ensamma om att erbjuda våra läsare."
 • "I dessa enskilda fall vill vi förbehålla oss rätten att vara exklusiva med just det materialet ( ... ) Vi har nära dialog med våra frilansare och vi har lyssnat på den framförda kritiken och anpassat avtalet i linje med de önskemål som framförts. ”"
 • "– Vi måste förbehålla oss rätten att utse en programledare själv."
 • "– Vi kommer att förbehålla våra ansträngningar och vår nationella solidaritet de ödmjukaste, blygsammaste och fattigaste bland oss, sade hon."
 • "Experten om USA:s nya cyberstrategi : ” Man måste förbehålla sig rätten att slå tillbaka ”"
 • "- Man tycker sig att man måste förbehålla sig rätten att slå tillbaka även om man inte är helt säkra vad attacken kommer ifrån."
 • "Premiärminister Ismail Haniya sade när den nya palestinska regeringen installerades i dag att palestinierna måste förbehålla sig rätten att bjuda Israel ” motstånd av alla sorter ”."

Vad betyder förbehålla inom generell ?

reservera, undanta; fordra, kräva

Möjliga synonymer till förbehålla

Diskussion om ordet förbehålla