förmildrande omständighet

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till förmildrande omständighet

Relaterat till förmildrande omständighet

frikännelse

rättfärdigande

villkor

måttfullhet