krav

kravet
krav
kraven
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till krav

Hur böjs ordet krav på svenska?

Obestämd singular: krav
Bestämd singular: kravet
Obestämd plural: krav
Bestämd plural: kraven

Hur används ordet krav

 • "Du kan inte ge efter för hennes krav hela tiden"
 • "Direktören tillmötesgick de anställdas krav"
 • "Stress och krav på snabbare flöden genom förlossningsavdelningen skulle med andra ord kunna leda till att de kloka riktlinjer som arbetats fram inom projektet ” Säker förlossningsvård ” ställs åt sidan."
 • "Polisen är förtegen om mannens krav, men säger sig hålla kommunikationslinjen till honom öppen dygnet runt, rapporterar CNN."
 • "En flicka baxar lärarna som en tung massa av krav i en scen fylld av regissörernas fysiska fantasi."
 • "Valberedningen får skarp kritik inför kommande årsmöte, sponsorerna ställer egna krav på den kommande klubbdirektören och valberedningens ordförande Gunnar Larsson säger att han inte vill diskutera via media."
 • "l Försäkringsbolagen ställer krav på eller tydligt premierar brottsförebyggande åtgärder som märkning, startspärr och spårsändare."
 • "Mitt tips är att budgeten kommer att gå igenom, men med krav om större flexibilitet."
 • "” Anbudet från Ansaldobreda uppfyllde alla krav vi hade ställt och vagnarna var billigast ”"
 • "Den våta drömmen vara nära att bli sann – betald lärlingsutbildning ( alliansens önskan ) mot sänkta a-kasseavgifter ( LO:s krav )."
 • "Detta ska vara ett krav för kommunal anställning i till exempel hemtjänst och äldreomsorg. ”"
 • "Ett klart brott mot polisdatalagens krav på objektivitet, anser nämnden."
 • "Länsstyrelsen ska nu granska företagens ansökningar för att se att de uppfyller alla krav i förordningen kring regeringens miljardstöd."
 • "De hänvisar till att det krävs mycket höga krav på bevisningen för att fastställa att mannen är död."
 • "I augusti nästa år är det trafikstart för den nya busstrafiken som upphandlas just nu och krav på tillgänglighet och komfort finns med i upphandlingen."
 • "Det ställer stora krav på oss och det kräver extra resurser."
 • "Man känner nog generellt att man har väldigt högra krav i dagens samhälle, säger Ida Höckerstrand."
 • "Trots tre tidigare krav på åtgärder då en skola i Karlskrona fortfarande inte följer skollagen, har kommunen fortfarande inte kunnat tillräckligt redovisa för hur bland annat skolkränkningar ska anmälas."
 • "Skolinspektionen ställer nu en mängd krav på skolan så att eleven ska få rätt åtgärder och stöd."
 • "Försvaret å sin sida vill ha friande dom och har pekat på en rad frågetecken som om BFC verkligen hade ansvar för laxen när den lämnade Karlskrona och om reglerna verkligen ställer krav på att fisken ska analyseras av säljaren."
 • "Sedan eskalerade det, och det blev mer och mer krav på hur jag skulle leva."
 • "Vi var övertygade om att regeringen skulle ställa krav på anpassning till samhällets utveckling i detta beslutet men här har man valt att gå helt på försvarets linje vilket för oss är helt ofattbart, säger Anders Nilsson, vd för Blekinge Offshore."

Ordet krav har 3 betydelser

 • Inom juridik
 • Inom ekonomi
 • Inom generell
juridik
ekonomi
generell

Vad betyder krav inom juridik ?

ett starkt uttryck för hur något ska vara

Översättningar (inom juridik)

Engelska

Synonymer till krav (inom juridik)

Möjliga synonymer till krav (inom juridik)

Ordet krav inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till krav (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till krav (inom ekonomi)

Ordet krav inom generell

Översättningar (inom generell)

Engelska
 • plea  [ ålderdomlig ]

Diskussion om ordet krav