bön

bönen
böner
bönerna
Substantiv [n]

Synonymer till bön

bön har undergrupp

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet bön på svenska?

Obestämd singular: bön
Bestämd singular: bönen
Obestämd plural: böner
Bestämd plural: bönerna

Ordet bön har 2 betydelser

  • Inom handel
  • Inom allmänt
handel
allmänt

Vad betyder bön inom handel ?

Bön innebär direktkommunikationen inom religionen, med kontakt mellan den troende och en eller flera gudomar och förekommer inom de allra flesta religioner. Den kan grovt indelas i lovprisning/tacksägelse/tillbedjan (ett exempel är muslimernas salat) och i vädjan/anhållan, alltså ber man om en förmån för sig själv eller andra (t.ex. förbön) och eventuellt beskriver den aktuella situationen, ibland som en klagan (jfr Ps 88). https://sv.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6n

Översättningar (inom handel)

Synonymer till bön (inom handel)

bön har undergrupp (inom handel)

Möjliga synonymer till bön (inom handel)

Relaterat till bön (inom handel)

gudstjänst

gudstjänst

religiositet

Ordet bön inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till bön (inom allmänt)

Diskussion om ordet bön

  • - 2009-01-16

    bön