bedjan

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Synonymer till bedjan

Hur används ordet bedjan

  • "Hideaki Hatta har även gått ut till media med en bedjan om att inte publicera namn på de omkomna och hittills har ingen information om deras identiteter släppts från myndigheterna."
  • "– Det är många länder som förbjuder aggressiv tiggning, men när man bara talar om tiggning som en bedjan om hjälp, blir alltså frågan om man ska förbjuda någon att be om hjälp."

Diskussion om ordet bedjan