avgud

avguden
avgudar
avgudarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till avgud

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet avgud på svenska?

Obestämd singular: avgud
Bestämd singular: avguden
Obestämd plural: avgudar
Bestämd plural: avgudarna

Hur används ordet avgud

  • "Under Medeltiden sågs mammon som en slags avgud som lockade människor till att dyrka honom istället för den kristna guden, eller en demon alternativt fallen ängel som lockade människor in i synd."
  • "Under Medeltiden sågs mammon som en slags avgud som lockade människor till att dyrka honom istället för den kristna guden, eller en demon alternativt fallen ängel som lockade människor in i synd."

Ordet avgud har 2 betydelser

  • Inom mytologi
  • Inom lingvistik
mytologi
lingvistik

Vad betyder avgud inom mytologi ?

(bild av) främmande eller hednisk gud

Översättningar (inom mytologi)

Engelska

Synonymer till avgud (inom mytologi)

Möjliga synonymer till avgud (inom mytologi)

Relaterat till avgud (inom mytologi)

myt

kärlek

gunstling

avgudadyrkan

åtrå

Ordet avgud inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till avgud (inom lingvistik)

Diskussion om ordet avgud