inklination

inklinationen
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Ordet inklination har 2 betydelser

  • Inom fysik, astronomi
  • Inom bildligt
fysik, astronomi
bildligt

Ordet inklination inom fysik astronomi

Översättningar

Engelska

Övrig relation till inklination

inklination har del

Synonymer till inklination

inklination är del av

Möjliga synonymer till inklination

Relaterat till inklination

astronomi

Ordet inklination inom bildligt

Översättningar

Engelska

Synonymer till inklination

Möjliga synonymer till inklination

Möjliga synonymer till inklination