inklination

inklinationen
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Synonymer till inklination

Övrig relation till inklination

inklination har del

inklination är del av

Ordet inklination har 2 betydelser

  • Inom fysik, astronomi
  • Inom bildligt
fysik, astronomi
bildligt

Ordet inklination inom fysik, astronomi

Översättningar (inom fysik, astronomi)

Engelska

Övrig relation till inklination (inom fysik, astronomi)

inklination har del (inom fysik, astronomi)

Synonymer till inklination (inom fysik, astronomi)

inklination är del av (inom fysik, astronomi)

Möjliga synonymer till inklination (inom fysik, astronomi)

Relaterat till inklination (inom fysik, astronomi)

astronomi

Ordet inklination inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Engelska

Synonymer till inklination (inom bildligt)

Möjliga synonymer till inklination (inom bildligt)

Möjliga synonymer till inklination (inom bildligt)

Diskussion om ordet inklination