tendens

tendensen
tendenser
tendenserna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet tendens på svenska?

Obestämd singular: tendens
Bestämd singular: tendensen
Obestämd plural: tendenser
Bestämd plural: tendenserna

Hur används ordet tendens

 • "Nackdelen med luftkuddarna är att de har en tendens att röra sig och det känns olustigt."
 • "Kattis röst har en tendens att liksom vika ner i slutet av meningarna, då talar hon tystare, blir vassare och mer intensiv."
 • "Nananananana upprepat en 400 gånger till 90-talstechnotrumma har en tendens att sätta sig."
 • "Det finns en tendens att ibland avpersonifiera offentliga personer och anse att de skall tåla allt."
 • "– I den europeiska invandringspolitiken har forskare nu noterat en generell tendens till ett starkare fokus på den ekonomiska nyttan för landet i utformningen av invandringspolitiken och ett sådant fokus tenderar att gynna arbetskraftsinvandring framför flykting- och anhöriginvandring."
 • "Forskarna förklarar detta med små barns naturliga tendens att tillägna sig kunskap om världen i samspel med andra i joint attention, gemensamt uppmärksamhetsfokus, vilket ses som ett steg på vägen mot ett självständigt tänkande."
 • "– Det finns en tendens de senaste åren att de största produktionerna blir ännu större."
 • "– Folk har en tendens att glömma hur extrem smärta känns."
 • "Då Jan Guillou nyligen i Aftonbladet chattade med näthatare märktes just hur de lekte, med den barnsliges tendens att bara ta sig själv seriöst."
 • "– Om man ska kommentera det utspel som Tobias Billström gjort tycks det ligga väl i linje med en sådan tendens."
 • "– Att det pågår svarthandel av hyreskontrakt visar att det finns en tendens på att det är kriminella krafter som tar kontroll över handeln och det kan också göra att hoten ökar, säger Micael Nilsson."
 • "Det finns en tendens att det är fler tumlare i västra delen av länet och att de främst finns här under vinterhalvåret, säger Ulf Lindahl."
 • "– De på andra sidan Atlanten har en tendens att inte se skillnad, men det är nog ganska naturligt."
 • "Trots tidningens socialdemokratiska tendens på ledarsidan, går Ljunggren inte alltid hem hos alla socialdemokrater."
 • "– Det är för att vi har en tendens att söka oss till varandra och söka partnerrelationer."
 • "Blekinge har nu haft de skärpta råden i över en veckas tid och Wittesjö tycker det är svårt att se någon tendens kring hur väl folk efterlever dessa."
 • "– Tyvärr ser vi liksom förra året en liknande tendens, vi har redan i nuläget flera stycken som vill boka om och återkomma längre fram, säger Tommy Biwefors, vikarierande kyrkoherde i Nättraby."
 • "Men Bengt Svensson ser en tendens hos socialtjänsten över hela landet."
 • "Undersökningen visar att det finns en generell tendens till överdebitering av nätavgifter och att det många gånger saknas en godtagbar förklaring till skillnaderna."
 • "– De hade ju målsättningen att hänga kvar, men nu tror jag att de hamnar på den övre halvan, även om laget har en tendens att tappa i höstomgången, säger Mats Knutsson."

Rim på tendens

Ordet tendens har 3 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom litteratur
 • Inom filosofi
bildligt
litteratur
filosofi

Vad betyder tendens inom bildligt ?

strävan, syftning, trend

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till tendens (inom bildligt)

Möjliga synonymer till tendens (inom bildligt)

Ordet tendens inom litteratur

Översättningar (inom litteratur)

Synonymer till tendens (inom litteratur)

Möjliga synonymer till tendens (inom litteratur)

Ordet tendens inom filosofi

Synonymer till tendens (inom filosofi)

Möjliga synonymer till tendens (inom filosofi)

Diskussion om ordet tendens

 • - 2009-05-08

  vad betyder tendens?