hålla

håller
höll
hållit
Verb

Översättningar

Synonymer till hålla

Hur böjs ordet hålla på svenska?

Presens: håller
Preteritum: höll
Supinum: hållit

Hur används ordet hålla

 • "hålla sitt löfte"
 • "hålla lagen"
 • "hålla tal"
 • "hålla någon nöjd"
 • "hålla modet uppe"
 • "Kommissionen, myndigheten och medlemsstaterna skall hålla all den information konfidentiell som enligt punkt 2 skall betraktas som konfidentiell, utom sådan information som måste offentliggöras för att skydda människors hälsa. eur-lex.europa.eu"
 • "UD uppmanar hålla koll"
 • "Styrelsen presenterade den nye klubbchefen på tisdagen och han får nu i uppdrag att uppnå de mål som föreningen satt, leda föreningens visionsarbete, ta fullt personalansvar samt hålla i alla mediekontakter."
 • "Detta kan innebära att härbärget inte kan hålla öppet lika mycket som det var tänkt."
 • "Men de kunde inte hålla undan utan tappade till 21 – 21, trots goda chanser att avgöra i slutet."
 • "Därför togs beslut om att hålla badet stängt under hela lördagen."
 • "– Al och hassel brukar hålla på till i mitten av april."
 • "Men tills dess kommer stallet att hålla portarna stängda."
 • "Och trenden verkar hålla i sig."
 • "Utrikesdepartementet uppmanar till att hålla sig à jour om utvecklingen."
 • "De ska tillsammans hjälpas åt att samla in information och hålla extra koll."
 • "UD uppmanar hålla koll"
 • "Styrelsen presenterade den nye klubbchefen på tisdagen och han får nu i uppdrag att uppnå de mål som föreningen satt, leda föreningens visionsarbete, ta fullt personalansvar samt hålla i alla mediekontakter."
 • "Detta kan innebära att härbärget inte kan hålla öppet lika mycket som det var tänkt."
 • "Men de kunde inte hålla undan utan tappade till 21 – 21, trots goda chanser att avgöra i slutet."
 • "Därför togs beslut om att hålla badet stängt under hela lördagen."
 • "– Al och hassel brukar hålla på till i mitten av april."
 • "Men tills dess kommer stallet att hålla portarna stängda."
 • "Och trenden verkar hålla i sig."
 • "Utrikesdepartementet uppmanar till att hålla sig à jour om utvecklingen."
 • "De ska tillsammans hjälpas åt att samla in information och hålla extra koll."

Ordet hålla har 5 betydelser

 • Inom sport
 • Inom vanliga uttryck
 • Inom vanliga uttryck
 • Inom generell
 • Inom allmänt
sport
vanliga uttryck
vanliga uttryck
generell
allmänt

Vad betyder hålla inom sport ?

se till att något/någon förblir i ett visst tillstånd

Översättningar (inom sport)

Möjliga synonymer till hålla (inom sport)

Vanlig betydelse av ordet hålla inom vanliga uttryck

Hålla tag i något

Översättningar (inom vanliga uttryck)

Synonymer till hålla (inom vanliga uttryck)

Vanlig betydelse av ordet hålla inom vanliga uttryck

Översättningar (inom vanliga uttryck)

Engelska

Synonymer till hålla (inom vanliga uttryck)

Möjliga synonymer till hålla (inom vanliga uttryck)

Vanlig betydelse av ordet hålla inom generell

handla i enlighet med

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till hålla (inom generell)

Vanlig betydelse av ordet hålla inom allmänt

inte förstöras; klara sig

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till hålla (inom allmänt)

Möjliga synonymer till hålla (inom allmänt)

Diskussion om ordet hålla

håll

hållet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar (inom allmänt)

Engelska

Synonymer till håll (inom allmänt)

Fotograf: Wikipedia

Hur används ordet håll

 • "inom skotthåll"
 • "Men nu känner vi att vi vill utveckla konceptet åt ett lite annat håll, säger Stefan Andersson på Paraply produktion."
 • "– Det går åt rätt håll med pappaindex, men takten måste öka, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark."
 • "Polisen : ” Fullt slagsmål på flera håll ”"
 • "På samma plats som det idag kan finnas en villa eller ett sommarstugeområde fanns det på många håll i Blekinge en minkfarm i mitten av förra seklet."
 • "De har också skrivit till Karlskrona kommun genom sin advokatbyrå att om kommunen inte håller avtalet så kommer de går vidare på sitt håll och att kräva skadestånd för utebliven vinst."
 • "Under dagen blir det fortsatt blåsigt i stora del av landet med hårda eller på en del håll mycket hårda nordvästliga vindbyar."
 • "Det kom dock inte fram några nya argument från statligt håll"
 • "Och hon får medhåll från annat håll."
 • "Det kan vara rätt tjatigt i längden att möta människor som kämpar men håll ut."
 • "Att vi inte rapporterade om en terrorist i Ungern kan snarast bero på att det var fler viktigare saker att rapportera om på andra håll den dagen, som i USA eller i Syrien, säger Ann-Britt Ryd Pettersson."

Ordet håll har 4 betydelser

 • Inom medicin
 • Inom medicin
 • Inom filosofi
 • Inom vapen
medicin
medicin
filosofi
vapen

Vad betyder håll inom medicin ?

riktning; information som anger den slutposition en viss rörelse i rummet (eller tiden) har i förhållande till utgångspositionen

Översättningar (inom medicin)

Engelska

Synonymer till håll (inom medicin)

Möjliga synonymer till håll (inom medicin)

Mindre vanlig betydelse av ordet håll inom medicin

Håll eller mjälthugg är en typ av värk i magtrakten under revbenen och uppkommer oftast vid tyngre fysisk påfrestning.[1] Orsaken är okänd, men håll kan bero på kramp i diafragman, syrebrist och mjölksyra som bildas. Kan även vara symptom på skada eller inflammation. http://sv.wikipedia.org/wiki/Mj%C3%A4lthugg

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till håll (inom medicin)

Ordet håll inom filosofi

Översättningar (inom filosofi)

Synonymer till håll (inom filosofi)

Möjliga synonymer till håll (inom filosofi)

Ordet håll inom vapen

Översättningar (inom vapen)

Synonymer till håll (inom vapen)

Möjliga synonymer till håll (inom vapen)

Diskussion om ordet håll