väderstreck

väderstrecket
väderstreck
väderstrecken
Substantiv [-]

Översättningar

väderstreck har undergrupp

Synonymer till väderstreck

Hur böjs ordet väderstreck på svenska?

Obestämd singular: väderstreck
Bestämd singular: väderstrecket
Obestämd plural: väderstreck
Bestämd plural: väderstrecken

Hur används ordet väderstreck

 • "Det finns också planer på att göra om utformningen av statyn på Stortorget, med fyra ingångar från varje väderstreck."
 • "– Ett annat krav är att högtalarna ska ha en speciell riktning och vi har informerat om vilket väderstreck som det ska vara för att det ska ge så liten negativ påverkan som möjligt."
 • "Där finns sex tomter med sjöutsikt från flera väderstreck."
 • "Byggnaden skall få en dynamisk form för att upplevas vara i rörelse; likt en skulptur som skiftar karaktär ur olika betraktelsevinklar, där avstånd, väderstreck, årstid, dagsljus och mörker ger varierande upplevelse."
 • "– Den skulle ligga i ett annat väderstreck egentligen."
 • "– Man kommer att kunna stå inomhus och se utsikten åt alla väderstreck, men man kan också gå upp en trappa till terrassen, berättar Kristian Haglund Byggpartner, som är projekteringsledare för tornet."
 • "Dessutom ligger vissa av de planerade verken för nära bostäder enligt de riktlinjer som dragits upp för olika väderstreck."
 • "Solen fanns inte i något väderstreck."
 • "Besättningen har förslag på tre olika väderstreck att segla mot."
 • "Och Skåne med långa kuster i flera väderstreck lockar många."

Vad betyder väderstreck inom geografi ?

riktning längsmed jordytan; särskilt om de fyra huvudväderstrecken norr/nord, söder/syd, öster/öst(ost) och väster/väst

Möjliga synonymer till väderstreck

Relaterat till väderstreck

riktning

läge

region

Diskussion om ordet väderstreck

 • - 2009-06-22

  the cardinal points

 • - 2009-06-22

  dessa är de uttryck man finner i uppslagsböcker och hos er konkurrent Lexin

 • - 2009-06-22

  http://en.wikipedia.org/wiki/Cardinal_direction

 • - 2009-06-22

  väderstreck

 • - 2009-06-22

  directions