ändamål

ändamålet
ändamål
ändamålen
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till ändamål

Hur böjs ordet ändamål på svenska?

Obestämd singular: ändamål
Bestämd singular: ändamålet
Obestämd plural: ändamål
Bestämd plural: ändamålen

Hur används ordet ändamål

 • "föremålet för hans beundran"
 • "Ändamålet med deras expedition var en viss fågel"
 • "Frågan är 'vad skapade oss och vad är ändamålet med skapelsen?'"
 • "Vi i Alliansen tycker istället att pengarna ska öronmärkas för sitt ändamål."
 • "Låt Hedens yta vara som den är, flexibel och med varierande ändamål under årets skiften."
 • "– Den här flaggan var vit, för att vitt är en ren, ädel färg och för att deras ändamål var rent och ädelt, säger värden."
 • "Lagen definierar en TV-mottagare såhär : ” En TV-mottagare är en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål. ”"
 • "Drönare, obemannade flygplan, har mest använts för militära ändamål – men finns redan i övervakningen och kan komma att få en central roll i en ny lag."
 • "” Blodsanklagelser ” eller ritualmordslegender – det absurda påståendet att judar dödar icke-judiska barn för att använda deras blod för rituella ändamål – har en lång historia i det europeiska antisemitiska tänkandet och var i många århundraden centrala i förföljelserna av judar."
 • "För vilket ändamål?"
 • "Den 37-årige mångsysslaren, som förstås inte kommer spela en enda match från start, log sitt filmstjärneleende och berättade att han spelar gratis, att han skänker lönen till välgörande ändamål, att han inte kunde tänka sig att spela för någon annan Premier League-klubb än Manchester United och att han därför lämnar fru och barn kvar i London."
 • "Det finns åter skäl att slå fast vad FN-stadgans första kapitel säger : ” Alla medlemmar skola i sina internationella förbindelser avhålla sig från hot om eller bruk av våld, vare sig riktat mot någon annan stats territoriella integritet eller politiska oberoende, eller på annat sätt oförenligt med FN:s ändamål. ” Det enda fall där våld är tillåtet är uppehållande försvar vid anfall i avvaktan på säkerhetsrådets ingripande."
 • "De slutliga böterna är därför 130 000 kronor för Blåvitt och 40 000 för Djurgården – samtidigt som förbundet skänker 150 000 kronor till välgörande ändamål."

Vad betyder ändamål inom bildligt ?

syfte, målsättning

Möjliga synonymer till ändamål

Relaterat till ändamål

riktning

syfte

följd

motiv

grund

planmässighet

Diskussion om ordet ändamål