utkast

utkastet
utkast
utkasten
Substantiv [t]

Synonymer till utkast

Hur böjs ordet utkast på svenska?

Obestämd singular: utkast
Bestämd singular: utkastet
Obestämd plural: utkast
Bestämd plural: utkasten

Hur används ordet utkast

 • "Visserligen garderar sig de ansvariga med att tidtabellen är ett ” utkast ” men den ger ändå en tydlig prioritetsordning för de olika projekten inom Älvstaden."
 • "Minnesanteckningar och utkast till beslut betraktas normalt inte som allmänna handlingar."
 • "Då hade målvakten Pertti Virtanen lyckats med ett av sina patenterade utkast, som Mikko Lukkarila elegant tog vara på, och Daniel Gratjov gjort sitt första mål för säsongen."
 • "Minnesanteckningar och utkast till beslut betraktas normalt inte som allmänna handlingar."
 • "Minnesanteckningar och utkast till beslut betraktas normalt inte som allmänna handlingar."
 • "Jag skrev domar och utkast och tänkte att ” nej, nu vill jag skriva något själv ”."
 • "Slutdokumentet från mötet i Moskva blev skarpare i tonen än de utkast som cirkulerat, men väntas ändå inte få några dramatiska effekter."
 • "I Bergspredikan, som inte är ett utkast till en lagstiftning utan en utopisk beskrivning av en omvärdering av rangskalan, en omvälvning där högt blir lågt och de sista blir de första, bannlyses vredesutbrott, vendetta och begärelse."
 • "Då hade målvakten Pertti Virtanen lyckats med ett av sina patenterade utkast, som Mikko Lukkarila elegant tog vara på, och Daniel Gratjov gjort sitt första mål för säsongen."
 • "Vid omröstningen stod Sverige ensamt kvar med kravet på ett totalt förbud mot utkast av fisk i havet."
 • "– Det har inte gått igenom slutkorrekturen, det ni har fått är ett utkast."
 • "Idag, onsdag, presenteras ett första utkast för den tänkta regionindelningar och argumenten för dessa."
 • "I samlingen ingår bland annat originalkorrektur med ändringar, utkast som aldrig blev förverkligade och brev till och från författaren."
 • "Daniel Andersson gjorde 1-1 på egen hand efter långt utkast av målvakten Martin Berggren."
 • "I nästa vecka ska en lokal arbetsgrupp – som tillsatts för att arbeta med omstruktureringen – lägga fram ett första utkast till förslag om hur verksamheten ska se ut framåt."
 • "Lägger fram utkast till förslag"
 • "Företagsrekonstruktören kommer att närmare få presentera sitt preliminära utkast till rekonstruktionsplan."
 • "Syftet är att minimera så kallade utkast från fartygen, oönskade fångster och få fram ett mer selektivt fiske, enligt de nya gemensamma EU-reglerna som börjar gälla nästa år och ska vara fullt genomförda 2019."
 • "– Vi gjorde ett utkast till regeringsproposition för att säga upp nuvarande avtal om vi inte kunde lösa frågan med förhandlingar, säger Antero Toivanen, finansråd på finska regeringskansliet."
 • "Dokumentet är därmed skarpare i tonen än det utkast som diskuterades på fredagen."

Ordet utkast har 2 betydelser

 • Inom sport
 • Inom sport
sport
sport

Vad betyder utkast inom sport ?

halvfärdigt dokument, plan eller dylikt

Synonymer till utkast (inom sport)

Relaterat till utkast (inom sport)

framställning

skrivning

början

ofullständighet

förberedelse

sammandrag

avbild

urtillstånd

planmässighet

byggnation

Ordet utkast inom sport

Översättningar (inom sport)

Engelska

Diskussion om ordet utkast