förfogande

förfogandet
förfoganden
förfogandena
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till förfogande

Hur böjs ordet förfogande på svenska?

Obestämd singular: förfogande
Bestämd singular: förfogandet
Obestämd plural: förfoganden
Bestämd plural: förfogandena

Hur används ordet förfogande

 • "Efter missnöje med den politiska ledningen i nämnden valde i mitten av augusti i år de två S-ledamöterna Selma Björk Matthiasdottir och Lars Ericson Brissmalm att ställa sina platser i socialnämnden till förfogande."
 • "Jag står till medlemmarnas förfogande inför riksdagsvalet och om medlemmar vill, så kandiderar jag som en av Socialdemokraterna i Blekinges kandidater till riksdagen, säger han."
 • "– Att det riktas kritik mot att någon ställer sig till medlemmarna förfogande kan jag inget annat än beklaga."
 • "Så starka att tre politiker och två kyrkvärdar väljer att ställa sina platser till förfogande."
 • "Att han då också ställer sig till förfogande att leda kommunstyrelsens arbete, är inte bara en självklarhet utan också en skyldighet gentemot medlemmarna, säger Sophia Ahlin."
 • "– Vi stannar så länge vi behövs och leds om och byter destination om det krävs, vi finns till förfogande och vill hjälpa till, säger Jerry Lindbergh."
 • "Jag har ställt min plats till förfogande men gruppen vill ha mig kvar, säger Annicka Engblom ( M )."
 • "Men i dag meddelade hon partiet att hon inte längre står till förfogande."
 • "Den 31 mars har partiet sitt årsmöte, men då kommer Manhammar inte att stå till förfogande för omval."
 • "– Ja, jag står till förfogande, men är glad för Emilies skull."

Möjliga synonymer till förfogande

Relaterat till förfogande

reglering

besittning

förberedelse

Diskussion om ordet förfogande

förfoga

förfogar
förfogade
förfogat
Verb

Hur böjs ordet förfoga på svenska?

Presens: förfogar
Preteritum: förfogade
Supinum: förfogat

Hur används ordet förfoga

 • "Paul Muldoon är en poet som tycks förfoga över ett nästan skrämmande brett register, skriver Ulf Eriksson."
 • "Här möter vi en poet som tycks förfoga över ett nästan skrämmande brett register."
 • "Dock upphör detta krav efter sex månader och patienten får då själv förfoga över stora mängder av denna livsfarliga medicin."
 • "Det är först i fiktionen, i litteraturen som Marcel Proust kunde förfoga över denna kondenserade tid."
 • "Om make ärver med fri förfoganderätt innebär det att maken fritt kan förfoga över den ärvda egendomen under sin livstid men inte styra över den genom ett testamente."
 • "Den andel av egendomen hon ärvt kan hon fritt förfoga över."
 • "Om make ärver med fri förfoganderätt innebär det att maken fritt kan förfoga över den ärvda egendomen under sin livstid men inte styra över den genom ett testamente."
 • "Det hade varit intressantare att få en antologi med de Månadens poeter som sedan 1975 valts ut att förfoga över en hel vecka var."
 • "Möjligheten att förfoga över andras pengar får en del människor att begå fel, sätta sig över reglerna och sko sig själva eller andra på skattebetalarnas bekostnad."
 • "– Vi måste föra en diskussion med landstinget hur vi den bandvagn vi har att förfoga över kan bli bättre ute på fält, den är för tung och behöver bantas i vikt för att inte köra fast, säger Johan Wahrén."
 • "Möjligheten att förfoga över andras pengar får en del människor att begå fel, sätta sig över reglerna och sko sig själva eller andra på skattebetalarnas bekostnad."
 • "– Vi måste föra en diskussion med landstinget hur vi den bandvagn vi har att förfoga över kan bli bättre ute på fält, den är för tung och behöver bantas i vikt för att inte köra fast, säger Johan Wahrén."
 • "X-trafik, som är i Region Gävleborgs regi, har sju tåg att förfoga över, varav ett av dem är ett reservtåg."
 • "I en budget som vi har att förfoga över så är fyra procent det vi kan avsätta till läromedel, litteratur, administration och annat, övrigt går till personalkostnader, vilket gör oss oerhört begränsade i vad vi kan köpa in till verksamheten."
 • "– Enskilda personer kan inte förfoga över sitt skatteavdrag utöver vid deklarationen, säger Pia Blank Thörnroos."
 • "Där krävdes bland annat att leverantören ” ska förfoga över nödvändiga personalresurser och tekniska resurser samt ha sådan erfarenhet som behövs för att kontraktet ska kunna fullgöras enligt en ändamålsenlig kvalitetsstandard ”."
 • "– Hur stora förmågor vi har kan alltid diskuteras, men vi har en tydlig förmåga ändå att genomföra den här operationen, som självklart ska analyseras för att se vilken förmåga vi bör förfoga över i framtiden."
 • "– Intagna på häkten och anstalter har som alla andra människor rätt att förfoga över egna medel för att kunna göra inköp av olika slag, det här har de berövats i och med Kriminalvårdens beslut."
 • "Att någon ska ta sig rätten att förfoga över min vardag."
 • "Expressen publicerar i dag den komprometterande bild på kung Carl Gustaf som porrklubbsägaren Mille Markovic säger sig förfoga över."

Vad betyder förfoga inom generell ?

ha tillgång till; ha möjlighet att använda

Möjliga synonymer till förfoga

Diskussion om ordet förfoga