grundsten

grundstenen
grundstenar
grundstenarna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet grundsten på svenska?

Obestämd singular: grundsten
Bestämd singular: grundstenen
Obestämd plural: grundstenar
Bestämd plural: grundstenarna

Hur används ordet grundsten

 • "Att utesluta folk är ju i själva verket en grundsten i Sverigedemokraternas ideologi."
 • "Valhemligheten, det vill säga rätten att fritt få rösta i allmänna val utan att det skall kunna avslöjas för någon hur man röstat, är en grundsten i demokratin."
 • "När komikern och skådespelaren mejslat fram sin 100-åring blev också rollen en grundsten som övriga karaktärer anpassades till."
 • "35-åringen tillhör Sverigeeliten och har meriter från såväl SM som EM. Vid sidan om den egna träningen är han ledare, instruktör och Allez viktigaste grundsten."
 • "Det är inte helt lätt att se den processen som en övertygande tillämpning av Boverkets förslag 2004 till en strategi för hållbar stadsutveckling, i vilket den ekologiska infrastrukturen tar plats på estraden : ” Stadens struktur av grön- och vattenområden är en lika viktig grundsten som bebyggelse- och trafikstrukturen. ”"
 • "Det är inte helt lätt att se den processen som en övertygande tillämpning av Boverkets förslag 2004 till en strategi för hållbar stadsutveckling, i vilket den ekologiska infrastrukturen tar plats på estraden : ” Stadens struktur av grön- och vattenområden är en lika viktig grundsten som bebyggelse- och trafikstrukturen. ”"
 • "Historien har alltid varit en grundsten i berättandets konst."
 • "Valhemligheten är en demokratisk grundsten; ingen skall behöva utsättas för otillbörlig påverkan."
 • "Monika Tunbäck-Hanson skriver om historien som en grundsten i berättandets konst."
 • "– Offentlighetsprincipen är en grundsten i den svenska demokratin, säger han."
 • "– Offentlighetsprincipen är en grundsten i den svenska demokratin, säger han."
 • "Där presenterade Region Blekinge sina framtidsvisioner, där färjetrafiken till Polen är en grundsten."
 • "Och det var kvinnorna ( för fäboden var kvinnogöra ) som formade denna grundsten."
 • "Förslaget handlar om att förändra en grundsten i rättsprocessen, den så kallade omedelbarhetsprincipen, som infördes i en reform 1948."
 • "I en gemensam motion slår S-V-MP fast att Systembolagets monopol är en viktig grundsten i den svenska alkoholpolitiken."
 • "Allemansrätten försvaras också som en grundsten."
 • "Vi måste värna om vår viktigaste grundsten i juryarbetet, nämligen anonymiteten i upphovet, säger Martin Österdahl, projektledare för Melodifestivalen."
 • "– En lagakraftvunnen dom i Hovrätten får man anse är riktig, det är ju en grundsten i vårt rättssamhälle."
 • "Anna Hörnlund, jurist på Datainspektionen konstaterar att det är en grundsten i vår demokrati att myndigheter lämnar vidare uppgifter enligt offentlighetsprincipen."
 • "Lena Adelsohn Liljeroth ser emellertid både förslagen om KB och de övriga lagförslagen inom biblioteksvärlden som en viktig grundsten för att satsa på läsning :"

Vad betyder grundsten inom generell ?

speciellt utformad sten som muras in i byggnadens fundament

Möjliga synonymer till grundsten

Relaterat till grundsten

förberedelse

stöd

botten

Diskussion om ordet grundsten