underbyggnad

underbyggnaden
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

underbyggnad är del av

Ordet underbyggnad har 2 betydelser

  • Inom byggnadskonst
  • Inom utbildning
byggnadskonst
utbildning

Ordet underbyggnad inom byggnadskonst

Översättningar (inom byggnadskonst)

Engelska

underbyggnad är del av (inom byggnadskonst)

Möjliga synonymer till underbyggnad (inom byggnadskonst)

Relaterat till underbyggnad (inom byggnadskonst)

stöd

botten

Diskussion om ordet underbyggnad