grundläggning

grundläggningen
grundläggningar
grundläggningarna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet grundläggning på svenska?

Obestämd singular: grundläggning
Bestämd singular: grundläggningen
Obestämd plural: grundläggningar
Bestämd plural: grundläggningarna

Hur används ordet grundläggning

 • "Resultatet från beräkningen visar att det inte finns tillräcklig bärighet för att öppna gatan för trafik innan området är återställt, och ny grundläggning av kajen är utförd."
 • "Länsstyrelsen anför i sin slutrapport från den 8 oktober 2001 tveksamheter för kulvertteorin och menar i stället att orsaken i huvudsak var brister i dammkroppen eller i dess grundläggning."
 • "- Här pågår nu en grundläggning inför de paviljonger som ska etableras här."
 • "– Vi gör en geoteknisk undersökning så att vi får information om bottenförhållandena inför muddring och grundläggning, säger Louise Nilsson, biträdande projektledare i Region Gotland för kryssningskajen."
 • "Ballast är utfyllnad som används vid till exempel vägbyggen, betongkonstruktioner och grundläggning."
 • "Men vid höjd grundvattennivå och dåligt väder kan nivån stiga ytterligare, och därför ligger rekommendationen för en säger grundläggning på tre meter över havsnivån."
 • "Föreningen bygger själv spår till hallen medan själva konstruktionen och arbetena med grundläggning kommer att handlas upp av olika entreprenörer."
 • "- Den här bron som vi står på just nu är på ungefär 40 miljoner kronor med grundläggning och allt."
 • "Enligt hovrätten var modulerna ” en komplicerad byggnad på mark som kräver en omfattande och dyr grundläggning ” och hovrätten menade att ” det är helt enkelt inte rimligt att riva en sådan byggnad efter några få år ”."
 • "Bland annat förstärks broarnas grundläggning, brobanor byts och betongkonstruktioner i tunnlarna repareras."
 • "Resultatet från beräkningen visar att det inte finns tillräcklig bärighet för att öppna gatan för trafik innan området är återställt, och ny grundläggning av kajen är utförd."
 • "Länsstyrelsen anför i sin slutrapport från den 8 oktober 2001 tveksamheter för kulvertteorin och menar i stället att orsaken i huvudsak var brister i dammkroppen eller i dess grundläggning."
 • "- Här pågår nu en grundläggning inför de paviljonger som ska etableras här."
 • "– Vi gör en geoteknisk undersökning så att vi får information om bottenförhållandena inför muddring och grundläggning, säger Louise Nilsson, biträdande projektledare i Region Gotland för kryssningskajen."
 • "Ballast är utfyllnad som används vid till exempel vägbyggen, betongkonstruktioner och grundläggning."
 • "Men vid höjd grundvattennivå och dåligt väder kan nivån stiga ytterligare, och därför ligger rekommendationen för en säger grundläggning på tre meter över havsnivån."
 • "Föreningen bygger själv spår till hallen medan själva konstruktionen och arbetena med grundläggning kommer att handlas upp av olika entreprenörer."
 • "- Den här bron som vi står på just nu är på ungefär 40 miljoner kronor med grundläggning och allt."
 • "Enligt hovrätten var modulerna ” en komplicerad byggnad på mark som kräver en omfattande och dyr grundläggning ” och hovrätten menade att ” det är helt enkelt inte rimligt att riva en sådan byggnad efter några få år ”."
 • "Bland annat förstärks broarnas grundläggning, brobanor byts och betongkonstruktioner i tunnlarna repareras."

Möjliga synonymer till grundläggning

Relaterat till grundläggning

början

förberedelse

föregångare

stöd

grund

planmässighet

Diskussion om ordet grundläggning