plattform

plattformen

plattformer

plattformerna

Substantiv
Vanligast

Synonymer

luftfart

Synonymer

Synonymer

järnväg
Plattform på järnvägsvagn
järnväg