liggplats

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet liggplats

 • "Mennen uppgav att hunden bara vistats där några timmar och att han som bäst höll på att färdigställa en rastgård med liggplats och ordentliga utrymmen."
 • "Vid besöket påträffades en nyfödd kalv som skakade oavbrutet, utan tillgång till torr och ren liggplats."
 • "I protokollen finns anmärkningar om att många av djuren saknar tillgång till ligghall eller torr och ren liggplats, boxar som används är för trånga och smutsiga och flera av djuren hade för långa klövar."
 • "Enligt veterinären som besökt gården fanns inte en enda liggplats till djuren i byggnaden där de stod."
 • "De menar att hans djur inte fått den tillgång på vatten som lagen kräver, att kalvar inte haft fri tillgång till foder och att väderskydd med torr och ren liggplats saknats."
 • "Vid ytterligare en kontroll i november 2019 förelades bonden att snarast se till att samtliga utegångsdjur, ett hundratal lågdräktiga sinkor, kvigor samt avelstjurar, ges skydd mot väder och vind samt en torr och ren liggplats och att samtliga nötkreatur hålls tillfredsställande rena."
 • "Djurhållaren har vid tidigare kontroller fått anmärkning om att väderskydd och torr liggplats saknas till djuren."
 • "Nötkreatur, får och getter som vistas utomhus tolv timmar eller mer varje dygn ska ha tillgång till en torr och ren liggplats."
 • "Utegångsdjur ska ha tillgång till liggplats"
 • "För den som har djur innebär detta att utegångsdjur ska ha tillgång till liggplats eller annat stall som ger dem skydd mot väder och vind."
 • "Mennen uppgav att hunden bara vistats där några timmar och att han som bäst höll på att färdigställa en rastgård med liggplats och ordentliga utrymmen."
 • "Vid besöket påträffades en nyfödd kalv som skakade oavbrutet, utan tillgång till torr och ren liggplats."
 • "I protokollen finns anmärkningar om att många av djuren saknar tillgång till ligghall eller torr och ren liggplats, boxar som används är för trånga och smutsiga och flera av djuren hade för långa klövar."
 • "Enligt veterinären som besökt gården fanns inte en enda liggplats till djuren i byggnaden där de stod."
 • "De menar att hans djur inte fått den tillgång på vatten som lagen kräver, att kalvar inte haft fri tillgång till foder och att väderskydd med torr och ren liggplats saknats."
 • "Vid ytterligare en kontroll i november 2019 förelades bonden att snarast se till att samtliga utegångsdjur, ett hundratal lågdräktiga sinkor, kvigor samt avelstjurar, ges skydd mot väder och vind samt en torr och ren liggplats och att samtliga nötkreatur hålls tillfredsställande rena."
 • "Djurhållaren har vid tidigare kontroller fått anmärkning om att väderskydd och torr liggplats saknas till djuren."
 • "Nötkreatur, får och getter som vistas utomhus tolv timmar eller mer varje dygn ska ha tillgång till en torr och ren liggplats."
 • "Utegångsdjur ska ha tillgång till liggplats"
 • "För den som har djur innebär detta att utegångsdjur ska ha tillgång till liggplats eller annat stall som ger dem skydd mot väder och vind."

Diskussion om ordet liggplats