skådeplats

skådeplatsen
skådeplatser
skådeplatserna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till skådeplats

Hur böjs ordet skådeplats på svenska?

Obestämd singular: skådeplats
Bestämd singular: skådeplatsen
Obestämd plural: skådeplatser
Bestämd plural: skådeplatserna

Rim på skådeplats

Vad betyder skådeplats inom teater ?

scen, teater, ställe där skådespel uppförs

Möjliga synonymer till skådeplats

Relaterat till skådeplats

arena

syn

rymd

plats

tillplattning

läge

teater

Diskussion om ordet skådeplats