svängrum

svängrummet
(-)(-)
Substantiv [t]

Synonymer till svängrum

Hur används ordet svängrum

  • "Peter Norman upprepade sin tidigare analys om att staten och andra ägare har levt på för långt avstånd från Telia och att bolaget därmed har fått för stort svängrum."
  • "Kommissionens tillträdande ordförande Ursula von der Leyen kan ha mindre svängrum än sina företrädare när hon ska sätta ihop en ny kommission."
  • "I etablerade partier brukar ungdomsförbunden ändå få ett rätt stort svängrum, där radikala och ideologiskt utmanande idéer kan frodas inom ramen för idéutveckling?"
  • "Utskottet drar inte upp i detalj hur märkningen ska se ut, utan ger svängrum för nationella system."
  • "Så språkörens andrum tillåter inte så mycket svängrum."
  • "Ökat svängrum men inga skattesänkningar"
  • "Omvalde V-ledaren Jonas Sjöstedt vill förändra partiet mer och få större svängrum för partiledningen."
  • "I den formeln finns svängrum."
  • "jag tycker snarare att det hänger ihop med humorns svängrum och handlingsfrihet, säger Thomas Hall nöjeschef och ansvarig utgivare för Roliga timmen."
  • "Kulturmagasinet i Åmål rymmer 400 personer och ger därmed lite svängrum när omtalade författare, som årets deltagare Jan Guillou, håller sina samtal."

Diskussion om ordet svängrum