begåvning

begåvningen
begåvningar
begåvningarna
Substantiv [n]

Synonymer till begåvning

Hur böjs ordet begåvning på svenska?

Obestämd singular: begåvning
Bestämd singular: begåvningen
Obestämd plural: begåvningar
Bestämd plural: begåvningarna

Hur används ordet begåvning

 • "När deras son efter en lång frånvaro gjorde nationella prov i sexan och skrev högsta betyg blev hans speciella begåvning extra tydlig."
 • "Tre år senare ville han prova på piano och hon blev snabbt imponerad av hans begåvning."
 • "Han spelar i FKK:s U17-lag och han beskrivs som en talang med stor teknisk begåvning och ett bra spelsinne."
 • "Nu blir det alltså möjligt för elever med funktionsnedsättning att få extra stöd och möjlighet att utveckala sin begåvning"
 • "Hon arbetar själv i skolan och får i sitt jobb träffa många barn med särskild begåvning."
 • "Staffan Andersson har själv två barn med särskild begåvning och märkte redan tidigt att det var sågånting särskilt med hans son."
 • "Hon är även sakkunnig i Skolverkets grupp som arbetar fram stödmaterial till skolor om särskild begåvning."
 • "Först nu uppmärksammas särskild begåvning"
 • "Hon ser risker med att inte tillgodose behoven hos de elever som har en hög ambition eller en särskild begåvning inom ett eller flera ämnen."
 • "Han får ungdomskulturstipiendiet för sin stora begåvning som jazzartist."

Rim på begåvning

Ordet begåvning har 2 betydelser

 • Inom huvud
 • Inom psykologi
huvud
psykologi

Vad betyder begåvning inom huvud ?

djup kunskap eller djup färdighet inom något område, särskilt medfödd eller naturligt (spontant) utvecklad

Synonymer till begåvning (inom huvud)

Relaterat till begåvning (inom huvud)

skicklighet

inre väsen

studium

förnuft

sinnesstämning

arbete

förmåga

frihet

förstånd

framgång

lämplighet

Ordet begåvning inom psykologi

Översättningar (inom psykologi)

Engelska

Synonymer till begåvning (inom psykologi)

Möjliga synonymer till begåvning (inom psykologi)

Diskussion om ordet begåvning